Ifølge regjeringen har aldri så mange søkt om plass ved landets universiteter og høyskoler. I år har over 154 000 søkt om studieplass. Det er 3 304 flere enn i rekordåret 2020, og en økning på 2,2 prosent. 

Les også: Fikk lyst til å bli farmasøyt av å spille farmasistudent

Les også: Farmasi har mange jobber og mange studiesøkere, men få studieplasser

Økning på farmasi

Helse-og sosialfag er de mest populært, med sykepleie på topp, men farmasi har mange søkere per plass. 

Farmasistudiene har 277 studieplasser med 693 førstevalgsøkere. Det er en økning fra 588 førstevalgsøkere som søkte på 254 plasser i 2020. Det er en oppgang fra 2,3 søkere per plass til 2,5 søkere per plass.  

Alle studiestedene har økning i antall søkere utenom Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet (UiT) som har gått fra 64 førstevalgsøkere til 52 førstevalgsøkere på 50 plasser. 

Les også: Koronakrisen ga 15 nye studieplasser på farmasi

Les også: Farmasi fikk 25 nye studieplasser ved Oslomet

Nord har hard konkurranse fra sør

Tromsø har hatt hard konkurranse fra de 18 nye plassene i Oslo og de fem nye plassene i Bergen. Nord universitet med studiested Namsos har holdt stand mot de sentrale strøkene og har økt fra 70 førstevalgsøkere i fjor til 84 i år. 

Universitetet i Oslo har økt med flest plasser, fra 68 til 78 og har størst økning i førstevalgsøkere, fra 168 til 219. 

Oslomet- storbyuniversitetet har fått åtte nye plasser og er største utdanning med 90 plasser. Oslomet hadde 252 førstevalgsøkere på de 90 plassene mot 226 søkere på 82 plasser i fjor.

Universitetet i Bergen har fått fem nye plasser og hadde 86 førstevalgsøkere på 29 plasser mot 60 på 24 plasser i fjor. 

Les også: Farmasistudenter sommerjobber seg til mer forståelse av faget