De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) anbefaler en betinget godkjenning til Veklury (remdesivir) for behandling av Covid-19. Den gjelder for bruk hos voksne og ungdommer fra 12 år med lungebetennelse som trenger oksygenbehandling.

— Remdesivir er det første legemidlet mot covid-19 som er anbefalt for godkjenning i EU. Data på remdesivir ble vurdert innen en eksepsjonelt kort tidsramme gjennom en hurtigutredning (rolling review), en fremgangsmåte EMA bruker under folkehelsenødsituasjoner for å vurdere data etter som de blir tilgjengelige, skriver EMA i en pressemelding

Les også: Legemidler og vaksiner mot covid-19: Hva er status per i dag?

Fortsetter overvåkning 

Den betingede godkjenningen (conditional marketing authorisation) bygger på en amerikansk studie (NIAID-ACTT-1) med cirka 1000 pasienter. Bruk av remdesivir forkortet i gjennomsnitt sykdomsforløpet med fire dager sammenlignet med placebo. 

EMA understreker at godkjenningen er gitt på basis av mindre data enn vanlig. Remdesivir vil være under nøye overvåkning av CHMP og EMAs sikkerhetskommite (PRAC) med tanke på nytte og risiko. Legemiddelfirmaet er forpliktet til å sende inn resultater fra pågående studier og rapporter på nytte/risiko etter at remdesivir tas i bruk.

Europakommisjonen skal i følge EMA gjennomføre godkjenningsprosessen raskt, og målet er å gi markedsføringstillatelse for EU i løpet av uke 27. 

Les også: Tar hydroksyklorokin ut av WHO-studien

Skjer innenfor studiene i Norge

Legemiddelverket opplyser at det er opp til de kliniske miljøene å avgjøre om, og på hvilken måte, remdesivir skal brukes i Norge. 

— 29 norske sykehus deltar i den store WHO Solidarity-studien der man blant annet undersøker effekt og sikkerhet ved bruk av remdesivir ved covid-19. Det er behov for mer kunnskap og resultater fra andre større studier før man trekker endelige konklusjoner. Bruken av remdesivir vil derfor i hovedsak skje innenfor rammen av denne studien ved norske sykehus, skriver de på legemiddelverket.no.

Remdesivir

Legemidlet er en såkalt viral RNA polymerase hemmer som hemmer formeringen av viruset. Det har vist effekt på flere RNA virus in vitro (i cellekulturer), inklusive SARS-CoV-2 som forårsaker covid-19.

Remdesivir utvikles av Gilead Sciences og er et antiviralt legemiddel som gis intravenøst. Legemidlet ble opprinnelig utviklet med tanke på behandling av ebola virussykdom, men er ikke godkjent til slik bruk. 

Tidligere i år fikk Remdesivir en nødgodkjenning til bruk mot covid-19 i USA, Storbritannia og Japan.