Norges forskningsråd deler ut 130 millioner kroner til 30 forskningsprosjekter for å forske på koronapandemien. Hedvig Nordeng, professor i farmakoepidemiologi ved Farmasøytisk institutt ved UiO, leder prosjektet "EU-COVID-19 – a multinational registry- based linkage study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health" som har fått 4,97 millioner kroner fra forskningsrådet og Kreftforeningen. 

— Det er viktig med farmasøytisk kompetanse når vi skal forske på hvordan pandemier som covid-19 påvirker samfunnet, sier hun på nettsiden til Farmasøytisk institutt.

Les også: Forsket seg til utmerkelse

Internasjonal forskning 

Nordengs prosjekt involverer forskere fra Norge, Sverige, Danmark, Skottland, Italia, Frankrike og Brasil.

— Vi har satt sammen en internasjonal forskergruppe fordi vi ønsker å sammenlikne hvordan pandemier utvikler seg i ulike samfunnsstrukturer. Om for eksempel diabetes og svekka immunforsvar er risikofaktorer, er det ikke gitt at risikoen for disse personene er like stor her til lands som i Italia. Vi er svært opptatt av å forstå beskyttende faktorer og legemiddel si rolle for alvorlig covid-19 sykdom. Vi vil også bruke data om legemiddelbruk til å kartlegge hvordan den mentale helsen blant folk blir påvirket. Kunnskapen vi skaffer vil være til nytte under framtidige pandemier, forklarer hun.