Pandemien førte til et ønske om en felles europeisk helseunion i EU, og arbeidet startet i 2020. 

— Regjeringen har gått inn for at vi skal delta i EUs helseunion med fulle rettigheter, og vi har også fått anbefalinger om dette i den siste rapporten fra Koronakommisjonen, sier helseminister Ingvild Kjerkol, som er i Brussel for å diskutere samarbeidet med EU, til TV2.

Årsaken er erfaringene fra pandemien og krigen i Ukraina. Kjerkol viser til at innkjøpene av koronavaksinene ble gjort gjennom EU. Norge har gjennom EU også koordinert hjelp til Ukraina og nabolandene.

Les også: Europeiske farmasøyter fordømmer angrepet på Ukraina

Felles reseptsystem

Helseunionen innebærer felles digitalt reseptsystem og tilgang til egne helsedata, som skal være i felles EU-format og kunne deles med helsepersonell i hele EU, samt et system for deling av helsedata for forskning og utvikling av nye legemidler og behandlinger. Målet er oppstart av systemet i 2025.

Kjerkol tror det vil være viktig for Norge å delta i samarbeidet.

– Ikke minst reseptløsningen vil gjøre det mulig for nordmenn i utlandet og ta vare på helsa si, hvis man har behov for det, sier hun til TV2.