Legemiddelmangel er et økende problem. Hittil i år har Legemiddelverket mottatt 1035 mangelmeldinger. Nå har helse- og omsorgsdepartemenetet (HOD) laget et forslag på lovendringer som skal styrke legemiddelberedskapen. Lovendringene vil gi Legemiddelverket kraftigere verktøy for å kunne iverksette tiltak dersom det er fare for eller foreligger en mangelsituasjon.

— Regjeringen tar grep for å sikre at befolkningen får tilgang til de legemidlene de trenger, selv om det er en mangelsituasjon. Forslaget som sendes på høring gir Legemiddelverket mulighet til å sikre at de legemidlene som faktisk er i Norge og er tiltenkt den norske befolkningen, fordeles så likt som mulig og forblir i landet, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding. 

Les også: Helsedirektoratet vil styrke førstelinjene i kampen mot legemiddelmangel

Rasjonering

Forslaget gir mulighet for å kunne rasjonere legemidler fra apotek og grossist, forby parallelleksport og gir Legemiddelverket innsyn i grossistenes og apotekenes lagerstatus slik at de får oversikt over det totale legemiddellageret i landet. 

På den måten mener HOD at myndighetene i en mangelsituasjon, eller når det er fare for mangel, kan iverksette tiltak som begrenser de negative konsekvensene for befolkningen i størst mulig grad.

— Legemiddelmangel er et globalt problem og årsakene ligger ofte utenfor Norges grenser. Forsyningsproblemer kan imidlertid møtes med nasjonale tiltak, og det er det vi gjør med dette lovforslaget, sier Høie.

Høring

Helsedirektoratet har tidligere i år levert helseministeren en rapport om den nasjonale legemiddelberedskapen. Forslaget som nå sendes på høring skal ivareta flere av tiltakene som foreslås i Helsedirektoratets rapport. Høringsfristen er 2. januar 2020.