Hivmedisiner på anbud

Helseforetakene overtok finansieringsansvaret for hivlegemidlene fra folketrygden 1. januar 2018. Da ble innkjøpet av medisinene underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, og kostnaden er så høy at det legges ut på anbud.

Sykehusinnkjøp HF gjennomfører anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge og leder arbeidet med hiv-anbudet.

Tidligere brukte helsevesenet rundt 450 millioner kroner på hivmedisiner. Det er anslått at helsevesenet kan spare 65 millioner kroner årlig på å bytte legemidler.

Etter en anbudsrunde var det ti legemiddelsammensetninger som vant og som tilbys pasientene i prioritert rekkefølge. Emtricitabin/tenofovirdisoproksil fra Accord og darunavir/kobicistat (Rezolsta) fra Janssen ble prioritert på topp.

Resultatet av anbudsrunde som skal gjelde 2019–2021, vil bli presentert 21. november i sammenheng med at helseforetakene avholder hivseminar.

Kilde: NRK, Sykehusinnkjøp HF

Hivmedisiner har blitt bedre og bedre år for år, og i de siste årene har det foregått en revolusjon. Fra å være en dødsdom til å bli en sykdom du kunne kjempe mot en periode med et komplisert medisinregime med mange bivirkninger, er hiv nå noe du kan leve mer eller mindre normalt med, bare ved å ta én tablett daglig. De siste årene har i tillegg PrEP (preeksponeringsprofylakse) gjort smittefaren til nærmest null. Det jobbes også med nyvinninger som månedlige injeksjoner og egentester for smitte.

— Og så midt oppi det her så skal vi ikke lenger få den beste medisinen. Etter 36 år med hiv og 22 år på vellykkede medisinering, var jeg nødt til å bytte medisin, sier Jens Harald Älgenäs-Eliassen oppgitt.

Helseforetakene overtok finansierings­ansvaret for hivlegemidler fra folketrygden i fjor og ga Sykeshusinnkjøp HF i oppdrag å legge legemiddelinnkjøpet ut på anbud.

Les også: Nye metoder har lang vei til brukertillit

De beste medisinene tapte anbudet

64-årige Älgenäs-Eliassen, som er fersk styreleder i HivNorge, understreker at han var heldig: Medisinbyttet ikke hadde større konsekvenser enn at han må ta litt flere tabletter. Men han og HivNorge mener hivlegemidlene som vant anbudet i fjor er betydelig dårligere enn de som var standard tidligere, og foreningen får støtte fra flere hold. Blant annet reagerte Norsk forening for infeksjonsmedisin, da anbudsvinneren ble kjent. I en pressemelding kalte leder Olav Lutro de nye medisinene: «medikamentkombinasjon som potensielt har vist seg å ha flere bivirkninger og interaksjoner enn andre hivlegemidler».

Et annet problem er at anbudsordningen skaper forvirring, usikkerhet og bekymring. Blant annet ble det kommunisert dårlig om hvem som skulle bruke de anbudsvinnende legemidlene. Det var egentlig ikke meningen at langtidsoverlevende som Älgenäs-­Eliassen måtte bytte, men der var han uheldig og ble satt over på billigere medisin.

— Det er en del som ble tvunget over på mindre heldige medisiner før det ble spesifisert, og det frarådes hyppige medisinbytter blant annet på grunn av fare for resistens, sier han og forklarer at det ikke alltid er lurt å bytte tilbake selv om en kan.

At det frarådes å bytte hivmedisiner unødig, er også et argument som brukes mot å kjøpe dem inn gjennom en kortvarig anbudsordning.

Spent på nytt anbudsresultat

Anbudet trådte i kraft 1. september 2018 og gjaldt ett år. Sykehusinnkjøp skulle presentere resultatet av ny anbudsrunde i august/september, men utsatte det tre måneder og skal presentere påfølgende års anbudsvinnere 21. november.

— Så nå er vi veldig spente på hva som skjer 21. november, sier Älgenäs-Eliassen som ikke har den største tiltroen til at Sykehusinnkjøp velger det beste for pasienten, men som velger å være optimist.

— Vi vet de har tatt bort verstingen og at de har tatt noe av kritikken inn over seg.

God og trygg

I forbindelse med anbudet i fjor påpekte innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp, Bente Hayes, i en e-post­utveksling med NRK at de har en spesialistgruppe med de fremste hiv­spesialistene i Norge.

— De bekrefter at den anbefalte behandlingen er god og trygg, og at smittevernet blir like godt som det har vært frem til nå. Eldre og rimeligere preparater er også tatt ut, på grunn av bivirkningene de gir, sa hun.

   Hun påpekte også at hivmedisiner kjøpes inn gjennom anbud i Danmark med gode erfaringer. I tillegg understreket hun at det er satt nasjonale ­retningslinjer for hivbehandling i Norge, som stiller strenge krav til kvaliteten på behandlingen.

(Publisert i NFT nr. 8/2019 side 7-8)