—Jeg er glad for at vi ble enige om en resolusjon som oppfordrer landene til å offentliggjøre sine reelle legemiddelpriser, sier helseminister Bent Høie i en uttalelse på nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet.

— Dette er et viktig første skritt i retning av åpenhet i markedene for legemidler.

Norges Farmaceutiske Forening, som tidligere har talt for åpenhet, synes også det er positive signaler fra WHO og Høie som tidligere har vært mer tilbakeholden med sin støtte til prisåpenhet. 

— Det er gledelig å se at Norge har deltatt aktivt i forhandlingene og tatt til orde for åpenhet både om legemiddelpriser, kostnader og forskningsresultat, sier leder Rønnaug Larsen.

— Dette støtter opp om det Farmaceutene og andre fagmiljø har signalisert. Prioriteringskriteriene for spesialisthelsetjenesten, og trolig nå også i kommunal helse- og omsorgstjeneste,  er nytte, ressurs og alvorlighet. Og skal disse kriteriene kunne brukes slik de er tiltenkt er det viktig å ha transparens på legemiddelprisene, legger hun til og håper Norge velger å gå foran som et godt eksempel.

Les også: Mener hemmelighold kan forsvares

Vilje til åpenhet

Verdens helseforsamling (WHO) har med sine 194 medlemsland vedtatt en resolusjon som skal bidra til mer åpenhet i markedene for legemidler. Ifølge departementet har Norge deltatt aktivt i forhandlingene og tatt til orde for åpenhet både om legemiddelpriser, kostnader og forskningsresultat. Helseforsamlingen ble til slutt enige om en resolusjon som uttrykker vilje til økt åpenhet.

Prisene på nye legemidler har økt betraktelig de siste årene. Departementet er klar på at det svekker pasientenes tilgang til nye legemidler. Samtidig påpeker det at legemiddelindustrien spiller på mulighetene for å ta ulike priser i ulike land. Det medfører at de krever skjulte rabatter, slik at det blir vanskelig å få reell innsikt i hva andre land betaler.

Kan ikke gå alene

Høie har tidligere forsvart hemmelighold av prisene i Norge og mener åpenheten må være internasjonal. Han er derfor glad for at det er en felles vilje til økt åpenhet blant medlemslandene.

— Samtidig er det viktig å sikre at vi har god tilgang til legemidler i Norge. Vi er et lite land, mens markedene for legemidler er globale. Det medfører at ensidige nasjonale tiltak i Norge kan svekke pasientenes tilgang til legemidler. Derfor vil vi i, samarbeid med andre land, jobbe for at denne viljen omsettes i faktisk handling.

Les også: Fagrådet til LIS ut mot prishemmelighold