I forbindelse med helse- og omsorgskomiteens behandling av statsbudsjettet uttrykte komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti bekymring over hvor mange som legges inn på grunn av feil bruk av legemidler.   

«Ifølge studien kan noen av disse feilene forebygges, for eksempel ved god informasjon ved kjøp av legemidler.» skrev de og viser til en studie fra Diakonhjemmet sykehusapotek.

LES OGSÅ: Unge farmasøyter tilbyr legemiddelgjennomgang

Vil gi farmasøyter i apotek flere oppgaver

Helsepolitikerne mener apotekene har en viktig rolle i helsetjenesten, er tett på folk i hele landet og kan spille en større rolle i å forebygge feil legemiddelbruk ved å forklare hvordan pasientene skal bruke legemidlene.

«Disse medlemmer mener at jevnlig gjennomgang av medisinlisten til pasienter er viktig for å sikre riktig legemiddelbruk, og at det er på tide å diskutere om farmasøytene i apotek bør få et større ansvar i kontrollen av pasienters legemiddelbruk i samarbeid med pasientens fastlege. Disse medlemmer mener kliniske farmasøyter har viktig helsekompetanse som det er viktig at man beholder i apotek, og at det bør ivaretas gjennom at farmasøyter får utvidede oppgaver i apotek.» skrev de og foreslo «å utrede om kliniske farmasøyter i apotek bør få i oppgave å foreta jevnlige legemiddelgjennomganger for pasientene, i nært samarbeid med pasienters fastlege.»

Under behandlingen av statsbudsjettet fikk de tre partiene med seg Venstre, men ble nedstemt med 60 mot 40 stemmer.

Les også: Apotekene utfører mye klinisk farmasi

Ønsker flere legemidler i butikk

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ønsker også enklere regler for markedsføring av vaksine og lettere tilgang på reseptfrie legemidler. 

De påpekte at markedsføringsreglene så strenge at virksomheter som produserer, selger eller setter vaksiner, har svært begrensede muligheter til å gi informasjon om vaksinering til publikum. 

«Disse medlemmer viser til at det er ønskelig med høy vaksinasjonsgrad i samfunnet, og at Norge ikke er på målsatt nivå.» skrev de og foreslo «å forenkle reglene for markedsføring av vaksinering, slik at flest mulig kan få tilgang til informasjon om vaksinering.»

Her kan du lese om flere som klør seg i hodet over at apotek ikke kan informere mer om vaksiner.

Frp viste også til at det er flere områder i distriktet det er lang vei til nærmeste apotek, og at det vil være enklere for mange innbyggere om man gjorde flere reseptfrie legemidler tilgjengelig i butikk. Frp foreslo å åpne for salg av flere reseptfrie legemidler i butikk.

De fikk med seg Venstre på disse forslagene også, men tapte voteringen med 83 mot 17 stemmer.

LES OGSÅ: Selvmedisinering med reseptfrie legemidler – fokus på LUA-ordningen