Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) får jevnlig henvendelser fra medlemmer som treffer ­nysgjerrige og bekymrede kunder i apoteket og privat som har spørsmål om koronavaksinene. 

Leder i Farmaceutene, Urd Andestad, understreker at alle som kommer med sine bekymringer til en farmasøyt må tas på alvor og ikke avfeies.

— Hør på hva de bekymrer seg for og svar så godt som mulig basert på fakta, og hvis du ikke vet svaret, så si det. Hvis du har tid, kan du prøve å faktasjekke det de lurer på, råder hun.

Les også: Nei, koronavaksiner inneholder ikke aborterte fostre

Er det apotekfarmasøytenes ansvar?

Under Apotekforeningens webinar i mars om apotek­loven og apotekenes rolle i helsevesenet tok ordstyrer Aslak Bonde opp vaksinemotstand og spurte om apotekene har et ansvar.

— Skal farmasøyten kunne sitte der og svare den som har sett den siste videoen til Kari Jaquesson eller noen andre? spurte han.

Leder i helse- og omsorgskomiteen, Geir Jørgen Bekkevold (KrF), slo fast at det er ikke apotekenes ansvar å sikre tilliten til vaksiner: Det er myndighetenes oppgave, men apotekansatte er ofte den gruppen helsepersonell som er nærmest folk.

— Hvis vaksinene skal settes der, så spiller apotekene viktig rolle ved å skape trygghet. Jeg håper jo også apotekene er rustet til å kunne ta en del av de spørsmålene, sa han og fikk støtte fra farmasøyt og medlem i helse- og omsorgskomiteen, Sveinung Stensland (H).

— Vaksine er så grunnleggende for folkehelsen, så grunnleggende for moderne medisin, at enhver farmasøyt bør virkelig kunne være emissær for vaksiner, og det tror jeg at de er, sa han.

— Farmasøyter som annet helsepersonell har faktisk en viktig oppgave å bruke den kunnskapen de har ut mot befolkingen, la han til og mener at farmasøyter kan gå aktivt ut med kunnskapen sin, og ikke bare vente på at de blir spurt.

Administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund, var litt forsiktig med å ta på seg ansvaret for å sikre støtte til vaksinering, men er enig i at apotekene har en rolle.

— De som er innom apotek, men som ikke er innom noen andre steder i Helse-Norge, tror jeg vi kan gjøre en forskjell for med tanke på vaksiner, sa han.

Les også: Sveinung Stensland: Farmasøyter må få betalt for å bruke kunnskapen sin

 

Det er ikke apotek­personalets rolle å forsøke å overbevise de som er skeptiske til vaksinen, men de bør være i stand til å gi nøktern, faktabasert informasjon.

 

Apotekene lager bransjefelles informasjon

NFT har spurt Apotekforeningen og kjedene om hva de anbefaler apotekansatte som får spørsmål om vaksiner, å gjøre.

I en e-post skriver kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal, at farmasøyter på lik linje med andre helsepersonellgrupper, må regne med å få spørsmål om de ulike vaksinene i tiden fremover.

— Apotekfarmasøyter er imidlertid ikke gitt noe spesielt ansvar for å informere om sikkerhet og liknende for vaksinene. Det er ikke apotekpersonalets rolle å forsøke å overbevise de som er skeptiske til vaksinen, men de bør være i stand til å gi nøktern, faktabasert informasjon. I det materiellet som vi nå lager for farmasøyter som skal rekvirere covid-19-vaksiner, når det blir aktuelt, vil man finne noe overordnet informasjon om de vaksinene som blir aktuelle å administrere i apotek. Det forventes at de farmasøytene som skal rekvirere setter seg inn i denne informasjonen, og at de har nødvendig kunnskap for å kunne informere kunden som skal få vaksinen som rekvireres. Dette materiellet vil også bli tilgjengelig for alle som jobber i apotek. Det er i tillegg viktig å bruke informasjon fra FHIs nettsider og Helsenorge, og holde seg løpende orientert om myndighetenes råd og informasjon. Det er også mulig å finne mer informasjon om de ulike vaksinene i preparatomtalen (SPC-en).

Apotekkjedene rapporterer at de foreløpig har fått få spørsmål rundt vaksiner og påpeker at det, i midten av mars, foreløpig ikke foregår vaksinasjon i apotekene, at apotekfarmasøyter ikke har rekvireringsrett, og at det er kommunene som har ansvaret for vaksinering.

— Apotekene er generelt meget godt orientert om hvilke covid-19-vaksiner som er på markedet og følger med på de rapportene som kommer inn angående effekt, grad av beskyttelse og eventuelle bivirkninger. Det vil alltid være opp til den enkelte å vurdere om de ønsker vaksinen eller ikke, men så langt virker det som vaksinene er trygge og gir den beskyttelsen de er ­godkjent for, sier kommunikasjonsansvarlig i ­Vitusapotek, Tonje Kinn, i en e-post.

— Vi er positive til å bidra til å spre nøktern ­informasjon om vaksinene i samarbeid med myndighetene hvis det skulle være behov for det. Vi forholder oss som fagfolk og som bransje til informasjon om disse legemidlene, slik vi forholder oss til godkjent informasjon om alle andre legemidler som blir godkjent for bruk i Norge. Vi vet at noen apotek opp­lever spørsmål om covid-19-vaksine, og vi anbefaler våre ­medarbeidere å henvise til informasjonen fra ­myndighetene som er tilgjengelig. Våre med­arbeidere vil selvsagt få mer opplæring når/hvis det blir aktuelt med vaksinering av befolkningen i apotekene. Slik opplæring er under planlegging i samarbeid med ­Apotekforeningen, svarer kommunikasjonssjef i Boots, Anne Margrethe Aldin Thune, på e-post.

— Vi har laget interne e-læringskurs som tar for seg sykdom, behandling og kundemøtet, i tillegg til at vi deler fagartikler om de ulike vaksinene, og ­lenker til trygge og gode kilder som har informasjon om ­vaksinene. Vi har omfattende opplæring om vaksinene for alle ansatte som skal sette covid-19-vaksiner, som er basert på bransjefelles opplæring, opplyser kommunikasjonssjef i Apotek 1, Silje Ensrud, per e-post.

Les også: Farmasøyter får rett til å rekvirere koronavaksine

Henvis til lege eller vaksineansvarlig

FHI (Folkehelseinstituttet) har et enkelt råd til farmasøyter som får vanskelige spørsmål om vaksiner.

— De kan svare så godt de kan og ellers be folk henvende seg til fastlegen eller kommunens vaksinasjonsansvarlige. Farmasøytene kan også henvise til FHIs hjemmesider, sier overlege fra områdeledelsen for smittevern, miljø og helse ved FHI, Preben Aavitsland, i en e-post og anbefaler farmasøyter å bruke Legemiddelverket og FHI for å finne informasjon.

(Publisert i NFT nr. 3/2021 side 12-13 med tittel: Inneholder koronavaksiner aborterte fostre?)