Produksjonsdagen 2020 ble, som de fleste andre arrangementer i år, arrangert som webinar. Dagen er et samarbeid mellom Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) og Legemiddel­industrien (LMI) og ble avholdt 19. november med styremedlem i Farmaceutene og daglig leder i Ås produksjonslab, Ørjan­ ­Leiknes Apeland, som konferansier og programleder.

Erik Flatmark, divisjonsdirek­tør for radiofarmasi ved IFE – Institutt for energiteknikk, og daglig leder TPI Norway, Craig Sweenie, var invitert til å holde innlegg. Begge snakket varmt om mulighetene som finnes for legemiddelproduksjon i Norge; hvis forholdene legges til rette.

Les også: Produserer farmasøytiske suksesser mot strømmen

Kan bli hub for farmakaproduksjon

IFE produserer radiofarmaka for Bayer til det internasjonale ­markedet. Flatmark påpekte at Bayer har investert mye i forskning og utvikling ved IFE og v­urderer nå hvor de skal ­produsere sitt neste produkt, med IFE som en åpenbar kandidat.

— Dette er en unik mulighet for Norge til å få lagt det hit, sa han og slo fast at IFE har komplett ­infrastruktur for radiofarma­søytisk produksjon og har muligheten til å ta en rolle som europeisk hub for radiofarmakaproduksjon.

TPI, som produserer smertestillende i Kragerø, ser for seg utvidelser. Sweenie la vekt på Norges stabilitet og trygghet og slo fast at Norge er viktig for deres satsing.

— Norge skal være hoveddriver for utvidelse i Europa, sa han.

Krever gjennomføring

Videre fortalte forskningsdirektør ved Stim, Hans Petter Kleppen, om byggingen av sin bakteriofagfabrikk i Lofoten, LO-s­ekretær, Are Tomasgard, snakket om vaksineproduksjon og verdi­skapning, prosjekt­leder i Statens legemiddelverk (SLV), Arne-Petter Sanne, informerte om status på Prosjekt produksjon, og stortings­representant fra Arbeiderpartiet, Terje Aasland, snakket om legemiddelproduksjon og næringspolitikk.

Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI, avsluttet Produksjonsdagen med å lede en debatt mellom Sveinung Stensland, stortingsrepresentant (H), Leif Rune Skymoen, daglig leder i Curida, Aasland, Sanne og Tomasgard.

Skymoen har også tiltro til potensialet i Norge, og føler at industrien har støtte både blant folk og politikere, men påpekte at hvis Norge skal oppfylle ­poten­sialet, krever det gjennomføring.

— Jeg vet ikke hvor mange vi har hatt på besøk, og alle heier på oss, men jeg har ikke fått noen avtale.

Les også: Fem fremgangsrike år i elverumskogen for Curida

(Publisert i NFT nr. 9/2020 side 10)