Helsedirektoratet opprettet før jul Fagråd for persontilpasset medisin. Rådet skal sikre samordnet og koordinert oppfølging og implementering av anbefalingene i Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017–2021. Det skal også sørge for forankring i helsetjenesten og at de riktige problemstillingene blir prioritert.

13 aktører innen helse er invitert til å sitte som medlemmer i rådet. Helsedirektoratet har ikke invitert med noen fra tilvirkning- og logistikksiden, som Norsk forening for sykehusfarmasi eller sykehusapotekene, til å sitte i fagrådet.

Les også: Persontilpasset kreftmedisin:— Den dyreste behandlingen er den som ikke virker

Åpner for å diskutere deltakelse

Prosjektleder persontilpasset medisin i Helsedirektoratet, Grethe S. Foss, opplyser i en e-post at de tok utgangspunkt i de vurderingene som lå til grunn for å involvere eksterne aktører i den tidligere styringsgruppen for prosjektet og de aktørene som har roller i oppfølgingen av Nasjonal strategi for persontilpasset medisin.

— I utgangspunktet beskriver ikke strategien en rolle for tilvirker- og logistikksiden. Dersom representanter for tilvirker- og logistikksiden ønsker å bli involvert i arbeidet, oppfordrer vi dem til å ta kontakt med oss, så kan vi diskutere dette, sier hun. 

Deltar i regionale fagnettverk

Fagdirektør ved Sykehusapotekene HF, Hans-Petter H. Johannessen, føler seg ikke oversett av Helsedirektoratet. Tilvirkning og logistikk er ikke direkte nevnt i strategien, men har likevel representasjon. 

— Spesialisthelsetjenesten, som sykehusapotekforetakene er en del av, er representert i rådet med medlemmer fra de regionale helseforetakene (RHF). Ingen helseforetak (HF) eller sykehus er med i rådet, sier han i en e-post.

I strategien er det i tillegg til fagrådet, anbefalt å etablere nasjonale nettverk med regionale kompetansesentre for persontilpasset medisin. I Helse Sør-Øst er Sykehusapotekene HF med i et slikt nettverk. 

— I dette nettverket bidrar vi med vår kompetanse og våre tjenester for kvalitet, tilvirkning og logistikk. 

Holde direktoratet oppdatert

Ifølge Helsedirektoratet skal fagrådet, i tillegg til hovedoppgavene, bidra til at Helsedirektoratet er godt orientert om utviklingen innen persontilpasset medisin og presisjonsmedisin slik at det fanger opp nye problemstillinger og utfordringer så tidlig som mulig. 

— Fagrådet bør kunne kontaktes når vi trenger fagkompetanse inn i arbeidsgrupper etc. Det kan gjøre slike prosesser raskere og mer effektive, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Medlemmer i rådet

Følgende aktører er invitert inn som medlemmer i rådet:

 •     Abelia v/ Stephen McAdam
 •     Datatilsynet v/ Ragnhild Castberg
 •     De regionale helseforetakene v/ Hege Russnes, Lars Eikvar og Rune Sundset
 •     Direktoratet for e-helse v/ Robert Nystuen
 •     Folkehelseinstituttet v/ Gun Peggy Knudsen
 •     Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/ Lilly Ann Elvestad
 •     Kreftforeningen v/ Anne Lise Ryel
 •     Kreftregisteret v/ Giske Ursin
 •     Legemiddelindustrien v/ Monica Larsen
 •     Norges forskningsråd v/ Guro Eriksen
 •     Norsk forening for allmennmedisin v/ Henrik Vogt
 •     Norsk forening for medisinsk genetikk v/ Asbjørg Stray-Pedersen
 •     Statens legemiddelverk v/ Jan-Petter Akselsen
 • Fagrådet ledes av Helen Brandstorp, divisjonsdirektør for analyse og samfunn i Helsedirektoratet og prosjekteder for persontilpasset medisin.

Les også: Fakkeltog og bunader bremser utvikling i helsevesenet