Farmasøyt og tidligere enhetsleder for refusjon og metodevurdering i Statens legemiddelverk, Kristin Svanqvist, er redd verden kan få en kamp om medisiner som Norge er dårlig forberedt på.

— Vi har ingen klare planer for hvordan vi skal håndtere langvarig legemiddelmangel i Norge. Finnes denne planen er den i så fall godt gjemt, sier hun til nrk.no.

Les også: Førstelinjene blir viktig i kampen mot legemiddelmangel

Korona styrker problemet

Legemiddelmangelen økte betydelig i 2019, og koronakrisen skaper ytterligere bremser både for produksjon og distribusjon. Svanqvist er bekymret for at en hel verden kan få store utfordringer med produksjon og levering av medisiner.

– Tenker vi ikke litt frem i tid nå, kan vi havne i en situasjon som vi ikke ønsker å befinne oss i, sier hun.

I dag kjøper landets regionale helseforetak i stor grad medikamenter gjennom de tre store grossistene, Norsk Medisinaldepot (NMD), Alliance Healthcare og Apokjeden distribusjon.

Grossistene sørger for at de har medisinene på lager som sykehusene trenger. I krisetider, når alle land vil ha de samme medisinene i størst mulig volum, er Svanqvist redd det blir krevende å få til.

— Dette er en god måte å drive medisinhandel på under normale tider – men ikke når det er snakk om krisetider. Slik situasjonen er nå kan vi ikke vite godt nok om vi klarer å sikre oss disse medisinene, sier hun. 

Svanquist savner at norske helsemyndigheter inviterer næringen deres med på å lage ulike beredskapslister for hvilke medisiner de må i bakhånd, dersom ulike krisesituasjoner oppstår.

Les også: Verden samles i kappløpet mot koronakur

Medisinkrise

Administrerende direktør i LMI Karita Bekkemellem gir støtte til Svanqvists utspill.

– Vi står i fare for å havne i en medisinkrise, Norge er dårlig forberedt og situasjonen er alvorlig, sier Bekkemellem som mener det ikke er for sent å skaffe seg et beredskapslager med medisiner.

– Men det positive nå er at vi kan se fremover. Og i Norge har vi kompetente og dyktige produsenter, som står klare til dialog og produksjon. Men myndighetene handler ikke, sier hun til nrk.no.

Legemiddelverket vil samarbeide med industri og grossister

Direktør Audun Hågå i Legemiddelverket deler bekymringen for medisinmangel som følge av koronautbruddet i Norge.

— Jeg tror ikke det er klokt å føle seg trygge på at vi er godt nok forberedt på en medisinmangelkrise. Men vi arbeider hardt for å være det, sier han og informerer NRK om at de fredag startet i ytterligere dialog med næringen.

— Jeg opplever at vi har et godt samarbeid, men jeg ser at det kan være et enda større behov for koordinering. Vi har derfor tatt initiativ til å møte grossister, industri og apoteker ukentlig, for å sikre at vi er klar over problemene, og at vi kan løse dem sammen, sier han og håper de kan jobbe sammen mot den felles fienden.