Legemiddelinspektør i Statens lege­middelverk, Siv Elisabeth Haugen, forventer at apotekene har tilstrekkelig bemanning og er ikke i utgangspunktet bekymret for at det er for få ansatte ved apotekene.

Les også: – Faglig defensivt av Apotekforeningen

Les også: Apotekforeningen: – Det er en nedre grense for bemanning i apotek

— I hvilken grad er bemanningssituasjonen ved apotek Legemiddelverkets ansvar?
  — Det er Legemiddelverkets ansvar å følge opp at lovverket blir fulgt. Dette er gitt i apotekloven § 4–3, svarer Haugen i en e-post til NFT.

Apotekloven sier blant annet at apotek skal ha et faglig personale som i antall og kompetanse er tilstrekkelig til å sikre god kvalitet og sikkerhet og at det skal være minst én farmasøyt til stede.

­— Er dere bekymret for at det kan bli for få ansatte på apotekene? Hvorfor / Hvorfor ikke?
  — Vi forventer at aktørene følger opp ­lovkravene gitt i § 4–3.

– Hvilke grep gjør dere for å sikre at det ikke blir for lav bemanning?
  — Vi kan ved tilsyn gi avvik dersom vi mener at ikke lovkravene blir fulgt.

— Dere har trolig tall på bemanning på apotek, men er de oversiktene fra åpning av apotek og er de i så fall korrekte på sikt? Kontrollerer dere antall?
  — Vi har ikke oversikt over bemanningen på det enkelte apotek. Ved søknad om opprettelse av nye apotek må apotek­konse­sjonær melde inn bemanningen ved ­oppstart. Det er ikke et lovkrav å melde inn endringer på bemanningen etter oppstart.

— Hvor mange tilsyn gjennomfører dere hvor bemanning er tema?
  — Dette er et tema ved alle våre ­apotektilsyn. Apoteker/bestyrer blir under tilsynet spurt om de mener bemanningen er ­tilstrekkelig og om de har anledning til å kalle inn vikarer.

(Publisert i NFT nr. 3/2019 side 9)