Regjeringen foreslår endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister, forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer som den mener vil gi bedre oversikt over vaksinasjonsdekningen og mer kunnskap om smittsomme sykdommer. 

Forslaget er lagt ut på høring og et av forslagene i høringsnotatet er å registrere alle vaksinasjoner i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) uten samtykke eller reservasjonsrett.

— Denne endringen vil gi en nasjonal oversikt over vaksinasjonsdekningen i befolkningen. Det vil være nyttig informasjon når det skal gis anbefalinger om hvilke vaksiner som bør tilbys og for forskning på blant annet vaksiners effekt, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Les også: ARENDALSUKA: — De som er dårligst på å vaksinere seg, er faktisk helsepersonell selv

Mangelfull oversikt over vaksinasjon

Dagens oversikt er mangelfull fordi hver enkelt må samtykke eller ha reservasjonsrett før registrering av alle vaksinasjoner med unntak av barnevaksinasjonsprogrammet eller ved pandemisk influensa.

— For å kunne vurdere tiltak for å verne om befolkningens liv og helse mot smittsomme sykdommer er det nødvendig med presis kunnskap om vaksinasjonsdekning, sier Listhaug som forklarer at de foreslåtte regelendringene skal gjøre det enklere å sikre korrekt innrapportering, både praktisk og teknisk. 

Innmelding av mikrobiologiske laboratoriesvar

Regjeringen ønsker også at alle mikrobiologiske prøvesvar meldes inn til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). I dag melder laboratoriene kun bekreftede prøvesvar for enkelte sykdommer til MSIS. Dermed gir ikke dagens system kunnskap om hvor mange personer som blir testet for de ulike sykdommene, hvilke sykdommer det testes for og i hvilken grad dette har noe påvirkning på hvor mange sykdomstilfeller som registreres.

— Vi foreslår nå at alle mikrobiologiske prøvesvar skal meldes inn. Formålet med dette er å få bedre data om forekomsten av for eksempel de smittsomme sykdommene det vaksineres mot i Barnevaksinasjonsprogrammet, sier Listhaug.

Regjeringen mener kunnskap om hvor stor andel av testene som utføres som gir positive prøvesvar vil gi bedre kunnskap om utbredelse av smitte, omfanget av testingen og kvaliteten på testene. Forslaget vil dermed medføre enklere og raskere overføring av opplysninger og bedre kvalitet på opplysningene i MSIS.

Les også: Vaksinasjonsgraden for engelske barn synker