Ved RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre) var de umiddelbart bekymret da Viagra ble reseptfritt, men seksjonsleder ved RELIS Sør-Øst, Tone Westergren, kan opplyse at det har kommet inn få bivirkningsrapporter for Viagra. De har heller ikke fått spesielt mange henvendelser fra helsepersonell om problemer med Viagra etter det ble tatt av resept.

— Det har vært noe kontakter, men ikke et ras, sier hun.

Likevel mener RELIS at det ikke er uproblematisk å selge Viagra reseptfritt. En av bekymringene som har blitt uttrykt fra helsepersonell er at det er en del unge mennesker uten problemer med impotens som viser stor interesse for legemidlet.

Les også: Staute norske arbeidspeniser trenger ikke Viagra

 

Jeg synes at apotekene bør gjennomgå med pasientene hva de bør være obs på og når de bør oppsøke lege i tillegg til sjekklisten.

 

Populært blant nysgjerrig ungdom

Westergren ser at det kan være vanskelig å hindre at nysgjerrig ungdom som ikke har behov for Viagra, kjøper det, men da er det i det minste viktig å gjøre grep for å unngå at det tas for store doser eller over for lang tid.

— Det er en bekymring for at det i ungdomsmiljø kan gå litt sport i å teste det ut, og man kan tenke seg at de ser for seg at «jo mer, jo bedre». Det får man ikke sjekket ut med sjekklisten fra Legemiddelverket som mest fanger opp eldre brukere, sier hun og viser til at sjekklisten ikke gir noen klar grense for problematisk bruk.

— Det er ikke sikkert dette er den gruppen brukere som er mest interessert i å lese pakningsvedlegg.

Bør gjøre mer enn å krysse av sjekklisten

Westergren tar forbehold om at hun ikke vet hvordan apotekene gjør det i praksis når de leverer ut Viagra, men hun håper de tar ansvaret de har fått alvorlig.

— Dette er en viktig rolle for apotekene når de har fått pasientkontrollen lagt til apotek, sier hun.

— Jeg synes at apotekene bør gjennomgå med pasientene hva de bør være obs på og når de bør oppsøke lege i tillegg til sjekklisten.

Hun foreslår at farmasøytene i apotek ser på den informasjonen Legemiddelverket har lagt ut. Spesielt mener hun det er viktig å opplyse om bivirkninger og når lege bør kontaktes.

— Man kommer ganske langt med den nettsiden til Legemiddelverket. Hvis man har snakket med pasienten om det som står der, da får man gitt mye viktig informasjon, poengterer hun.

Les også: Legemiddelverket mener reseptfri Viagra fungerer bra

Vanskelig å fange opp psykiske problemer

Faren for at noen som faktisk har problemer, men hvor problemet er mer knyttet til psykiske faktorer enn fysiske, ikke blir fanget opp av apoteket, er helt klart til stede, tror Westergren.

— Det er ikke sikkert at dette løser problemet hvis problemet ligger et annet sted. Viagra er ikke noe quick fix for alle seksuelle vanskeligheter, sier hun og mener det er noe apotekansatte må være bevisst. Samtidig synes hun det er vanskelig å vite hvordan apotekene eventuelt skal håndtere det.

— Hvordan skal apotekene kunne vurdere folks psykiske tilstand og problemer med impotens? Settingen i en åpen reseptur er ikke helt sånn at du på en enkelt måte kan spørre folk om hva slags seksuelle problemer de har.

Men som Tore Holte Follestad fra Sex og samfunn tror hun det kan finnes noen ekstra kontrollspørsmål og informasjon som kan avklare en del.

— Kanskje en kan snakke med dem om at det kan være andre grunner til impotens, at det kanskje ikke vil virke som de håper og at de heller bør kontakte lege.

Les også: Salget av Viagra spratt opp

(Publisert i NFT nr. 6/2021 side 16)