Styret i Helse Vest sa i mai ja til å sette i gang med forprosjektet for protonsenter på Haukeland universitetssjukehus. Etter planen starter byggingen over sommeren, og det skal stå ferdig i 2024.

— Vi er veldig glade for at arbeidet med utvikling av et nytt, framtidsrettet tilbud til kreftpasienter nå kan starte opp. Forprosjektet skisserer et solid og realistisk byggeprosjekt. Dette betyr mye både for pasientene og fagmiljøene innenfor forsking og utvikling, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF, Inger Cathrine Bryne i en uttalelse på nettsidene til Helse Vest. 

Les også: I kjernen av PET-senteret

Mange sentre, lite kompetanse

Norges Farmaceutiske Forening har ikke tatt opp spørsmålet om protonsentre og har ingen offisiell holdning til satsingen, men styremedlem i Farmaceutene og daglig leder i Ås Produksjonslab, Ørjan Leiknes Apeland (bildet), kjenner godt til diskusjonen fra sin tid som produksjonsleder ved Norsk Medisinsk Syklotronsenter.

Han frykter Norge er i ferd med å bygge opp for mange, små enheter innen avansert teknologi. 

— Vi er såpass få i dette landet, og spesielt få spesialister på slike områder, at vi sliter med å få bygget opp sterke nok fagmiljø. Alt blir spredd utover, sier han.

Han understreker at det er viktig å bruke hele landet, og at alt ikke må ligge i Oslo. 

— Kanskje kunne det vært nok med ett protonsenter i Norge, og det kunne kanskje være i Bergen. Men vi må bygge fagmiljø, og jeg synes vi ser en tendens til at "alle» vil ha, men ingen har råd til å drifte det fullt ut. Da er det dårlig pengebruk. 

Les også: Liten legemiddelfabrikk med stort potensial

Svindyre sentre

Apeland legger til at vi i stedet for, slik noen politikere har tatt til orde for, å bygge et protonsenter i hver landsdel, kanskje må se utover landegrensene og dele på kapasiteten med Sverige og Danmark for å sikre godt faglig nivå. Han mener også det bør være mer samarbeid mellom det offentlige og det private. 

— Vi har for mange maskiner og bygg som står tomme store deler av døgnet. Hvor mange timer i døgnet skal de svindyre protonsenterne stå tomme? 

Samtidig mener han det finnes måter å bygge både sentre og fagmiljø. 

— Men selvsagt, man kan løse dette på en grei måte. Man kan utdanne mange flere onkologer, stråleterapeuter, radiografer, medisinske fysikere og andre spesialister, og man kan leie ut utstyr og bygg til private klinikker på kveldstid. Da får man kanskje god verdi for investeringene etter hvert, smiler han.

Planlagt siden 2012

Ifølge Helse Vest begynte planlegging av protonbehandling i Norge i 2012. I 2018 ble det vedtatt at det det skal etableres to protonsenter i Norge, et i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, og et i Helse Vest ved Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus.

Protonsenteret i Bergen skal lokaliseres tett inntil Haukeland universitetssjukehus, ved Haukelandsbakken 45, med heis og tunnelforbindelse til Sentralblokka. Bygget er over fem etasjer med et bruttoaral på 10 700 kvm. Protonsenteret blir et svært teknisk avansert bygg som vil tilby høyspesialisert behandling til kreftpasienter i heile landet.

Kostnadsrammen er satt til 1.142 millioner kroner. Driften er planlagt å starte i 2024 med opptrapping til full drift i 2027/28.

Les også: Legemiddelprodusentene tar gjerne risiko; hvis de får betalt