En studie fra Pennsylvania universitet i USA har funnet at pasientene som ble gitt lyddempende hodetelefoner med rolig musikk før en operasjon, rapporterte samme angstnivå som pasienter som ble gitt den angstdempende medisinen midazolam. 

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Regional Anesthesia and Pain Medicine.

Les også: Smertebehandling av barn

Alternativ til medisin

Mange mennesker opplever angstsymptomer før en operasjon og får da ofte angstdempende medisin. Medisinene har ofte uønskede bieffekter, og forskerne mener det vil være en stor fordel om de kan byttes ut med musikk som er uskadelig og billigere. 

De gjennomførte derfor studien på 77 personer som fikk musikk og 80 personer som fikk 1–2 mg av midazolam. For å teste angstnivået brukte de metoden State Trait Anxiety Inventory-6 (STAI-6) med et spørreskjema for opplevd angst. I tillegg målte de pasientene og legenes tilfredshet og hvor lett de kommuniserte. Resultatet viste at endringene i STAI-6-skåren var lik for begge gruppene. 

– Musikkmedisin tilbyr et alternative til intravenøs midazolam i forkant av en operasjon med enkeltinjeksjon av lokalbedøvelse, konkluderer de.

Forskerne er optimistisk til at musikk kan erstatte medisin i noen tilfeller, men understreker samtidig at studien hadde noen begrensninger og at det krever mer forskning. 

Ikke overraskende

Kira Vibe Jespersen, som er forsker ved Center For Music In The Brain ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet i Danmark, forklarer til vitenskap.dk at flere studier viser at musikk påvirker belønningssystemet i hjernen. 

– Det er ikke overraskende at musikk kan virke beroligende og redusere angst, men det er interessant at man har sammenlignet det med medisiner og kommet fram til at det virker stort sett like bra, sier hun.

Hun mener det vil være en stor fordel om det er mulig å bruke musikk for å berolige pasienter før operasjoner og påpeker at musikk før operasjoner brukes noen få steder i Danmark. 

Les også: Kan øke risikoen for psykiske vansker hos barnet