Ordningen med reseptfri medisin med veiledning trådte i kraft 1. januar 2018. Nå er det klart at Viagra Reseptfri (sildenafil) blir det første legemidlet som godkjennes som reseptfri medisin med veiledning. Reseptfri Viagra blir tilgjengelig i apotek neste år. 

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, er glad regelendringen endelig kommer i bruk. Det er gode nyheter både for farmasøytene og folkehelsen. 

— For profesjonen så er det alltid positivt at den store farmasøytkompetansen som allerede finnes i apotekene brukes til det beste for folkehelsen, sier hun og påpeker at apotekene og apotekfarmasøytene har høy tillit hos befolkningen, og folk er vant til å få god hjelp og gode råd. 

Ereksjonsproblemer kan være et sårt tema, og hun tror dette vil gjøre det lettere for en del menn å søke hjelp uten å ty til ulovlig import. 

— Vi vet menn kan oppleve sviktende ereksjon, og dette kan være en måte å fange opp problemet på. Vi vet også at sviktende ereksjon kan være et tidlig tegn på hjerte og karsykdommer eller diabetes. Dette vil gjøre det mulig å fange opp flere av de som er i faresonen.

Riktig legemiddelbruk uten legebesøk

​Ordningen reseptfri medisin med veiledning innebærer at kunden får obligatorisk veiledning i apoteket, som skal redusere faren for feilbruk og bivirkninger. Sildenafil er et legemiddel som hittil kun har blitt solgt på resept i Norge. 

— Legemiddelverket mener at sildenafil egner seg for egenbehandling og at Viagra Reseptfri kan selges reseptfritt med veiledning i apotek, skriver Legemiddelverket på sine nettsider. 

Veiledningen er et krav for å få kjøpt legemidlet. Farmasøyten bruker en sjekkliste med spørsmål i veiledningen. Hensikten er å avklare om kunden har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at han ikke kan bruke Viagra Reseptfri. Dersom betingelsene for reseptfritt kjøp ikke oppfylles, vil kunden bli anbefalt å kontakte lege.

Les også: Reseptfrie legemidler – god helsetjeneste for pasienten?

Egner seg for egenbehandling

Viagra Reseptfri (sildenafil) er et legemiddel som er godkjent for menn over 18 år med impotens. Den obligatoriske veiledningen vil redusere faren for feilbruk og bivirkninger. Selv om man får kjøpe Viagra Reseptfri på apoteket, anbefaler Legemiddelverket å ta en helsesjekk hos fastlegen innen seks måneder. Impotens kan nemlig være et tidlig tegn på blant annet diabetes og hjerte- og karsykdommer. 

Kjøp av Viagra Reseptfri registreres ikke automatisk i kjernejournal. 

— Menn som kjøper Viagra Reseptfri bør derfor informere legen om bruken. 

Legemiddelverket påpeker at det fortsatt er mulig å få potenslegemidler på resept hos legen. En fordel med dette er at bruken automatisk blir registrert i kjernejournal. Prisen på sildenafil på resept vil være lavere enn Viagra Reseptfri. 

Ulovlig import av legemidler

Legemiddelverket mener at Viagra godkjennes som reseptfri medisin med veiledning, kan være med på å redusere ulovlig og farlig nettkjøp. I én av fire kontrollerte postsendinger finner tollvesenet ulovlig legemidler, og i mange av tilfellene er det snakk om potensmidler. 

— I 2018 ble det destruert omkring 8000 legemidler som ble avdekket i post- og kurerforsendelse og rundt 30% av disse var potensmidler, skriver Legemiddelverket. 

Stortingsrepresentant og farmasøyt Sveinung Stensland (H) mener det er et bra at Viagra er første legemiddel som godkjennes som reseptfri medisin med veiledning.

— Vi har store problem med ulovlig import og kjøp på nett. I tillegg er det et produkt og terapiområde som fremdeles er tabu for mange, sier han til nrk.no.

Les også: Falsk Viagra er gambling med helsa

Ikke bare positivt

Spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakolog, og leder i Norsk forening for allmennmedisin sin referansegruppe for medisinbruk, Roar Dyrkorn, er ikke bare begeistret. Det er lite tvil om at det blir betydelig dyrere når apotekene selv kan fastsette prisen, og han mener det er en ulempe at det ikke blir registrert.

— Når pasienten har fått noe på apoteket som legen ikke vet om, da kan legen skrive ut medisin som er i konflikt med det pasienten har fått anonymt på apoteket, sier han til nrk.no og viser til at både antibiotika og tabletter mot syreplager kan føre til kraftige bivirkninger av Viagra.

Les også: Farmasøytutlevering – ikke bare for farmasøyter?