Behandlerfarmaceut

  • Behandlerfarmaceut kan gjenordinere et utvalg av reseptpliktige legemidler.
  • Legemidlerne kan kun gjenordineres én gang, i minste pakning og kun til pasienter som er i stabil legeordinert behandling.
  • Behandlerfarmaceut kan ikke gjennomføre gjenordinering til gravide, ammende eller barn under 15 år.
  • Gjenordinering skal ikke gjøres hvis pasientens lege har motsatt seg det. 
  • Behandlerfarmaceuten skal orientere pasientens behandlende lege om gjenordinering.

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Den 1. juli opprettet Det danske sundhedsvæsen en ny autorisasjonsgruppe som kan tildeles farmasøyter ansatt på apotek med kurs i behandlerfarmasi: behandlerfarmaceuter.

«Som autoriseret behandlerfarmaceut kan man genordinere nogle former for medicin, som en læge har udskrevet tidligere. Det betyder, at patienterne nu kan nøjes med en tur på apoteket efter visse typer medicin, der normalt kræver en recept fra lægen», forklarer Styrelsen for Patientsikkerhed på sine nettsider.

P-piller, insulin og inhalatorer til behandling av kols er blant legemidlene som behandlerfarmaceuter med en rekke begrensninger, kan fornye resepten på. 

«Det betyder for eksempel, at en patient med diabetes kan gå på apoteket i weekenden og hente insulin uden at skulle forbi lægevagten for at forny recepten», sier enhetsleder Birgitte Drewes i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Les også: Farmasøytutlevering – ikke bare for farmasøyter?

Spennende å se hva Norge gjør

I Norge har apotekfarmasøyter i dag anledning til å foreta såkalte nødekspedisjoner når pasienter mangler livsnødvendige legemidler. Ordningen er ganske streng, og leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, synes det er interessant at danske legemiddelmyndigheter løser opp reglene for utskriving av legemidler og gir farmasøytene mer ansvar som de definitivt er i stand til å ta. 

— Her kan man avhjelpe flere som mangler legemidler de bruker fast. På den måten slipper pasienter og behandlende lege å bruke tid på reseptfornying for legemidler brukt ved kroniske sykdommer og langtidsbehandling, påpeker hun.

Larsen vet det er diskusjoner i Norge om å gå bort fra selve reseptkonseptet og heller rendyrke legemiddellister. Da vil apotekfarmasøyten kunne ekspedere legemidler som står på pasientens legemiddelliste så lenge det ikke er noen restriksjoner på det. 

— Det blir spennende å se hva norske legemiddelmyndigheter gjør fremover. 

Les også: Legeforeningen fraråder innføring av «farmasøytutlevering»

Positivt å utvide apotekenes ansvar

Apotekforeningen er enig med Farmaceutene. 

— Det er positivt at apotekene i Danmark får et utvidet ansvar for pasientoppfølging. Vi oppfatter imidlertid denne ordningen mest som en noe utvidet utgave av det vi i Norge kaller nødekspedisjon. I Danmark har ikke apotekene hatt denne muligheten tidligere. Det som kanskje er mest interessant med den nye ordningen i Danmark, er at det kan være et første skritt på veien mot å gi danske farmasøyter mulighet til å rekvirere visse legemidler på selvstendig grunnlag, eller i det minste å videreføre igangsatt behandling, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i en e-post. 

— Er det noe dere savner i Norge?
— Det er positivt med den danske ordningen at den legger tydelige rammer og lovfester apotekenes rett til gjenordinering. Og ordet behandlerfarmasøyt er et begrep som kan bidra til å tydeliggjøre farmasøytens rolle. Det liker vi og ser gjerne at myndighetene i Norge tenker i samme retning som i Danmark, sier han og påpeker at Apotekforeningen har valgt en annen vei som de håper kan åpne flere dører for apotekene. 

— Å gi farmasøytene selvstendig rekvireringsrett for visse legemidler er vårt hovedmål. Det ville være et viktig skritt om farmasøytene får rett til å rekvirere influensavaksiner, noe det faktisk er flertall for i Stortinget og som vi arbeider med å få til. Og ordningen med reseptfrie legemidler med veiledning (såkalt farmasøytutlevering) kan også bidra til at apotekansatte i Norge får et større selvstendig veiledningsansvar. Vi tror dette er den beste veien videre i Norge, men vi kommer til å følge nøye med på hvordan ordningen virker og blir tatt imot i Danmark.

Les også: Apotekforeningen vil involveres i farmasøytutlevering på et tidlig stadium