I forbindelse med at Stortinget lovfestet Beslutningsforum i desember ba Stortinget om en evaluering av systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

— Den medisinske utviklingen gir oss nye muligheter, men også nye utfordringer når det kommer til hvilke nye metoder vi skal ta i bruk i den norske helsetjenesten. Derfor må vi kontinuerlig evaluere og forbedre systemet som skal sikre norske pasienter likeverdig og sikker tilgang på nye metoder. Vi skal ha størst mulig åpenhet om beslutningene som tas i helsetjenesten. Jeg ønsker derfor at alle berørte aktører skal kunne gi innspill til hva de mener det er viktig å se på i evalueringen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Les også: Nye metoder har lang vei til brukertillit

Helse- og omsorgsdepartementet forbereder nå evalueringen. For å sikre at den blir uavhengig, vil departementet lyse ut oppdraget som en åpen konkurranse i løpet av våren.

Helse- og omsorgsdepartementet har laget en egen nettside der alle som ønsker det kan sende innspill om hva det er viktig å adressere i evalueringen. Frist for å gi innspill gjennom nettsiden er 15. mars 2020. I tillegg fikk departementets kontaktutvalg for brukere anledning til å spille inn sine synspunkter i et møte 17. februar.