Etter tilsyn av Direktoratet for medisinske produkter (DMP), tidligere Legemiddelverket, ble Farmasiet nektet å sende reseptfrie legemidler i posten. DMP mener Farmasiet bryter loven når legemidlene blir levert til en ulåst postkasse, og de ikke kan garantere at de når rett mottaker.

Farmasiet tok saken til retten, og NRK melder at selskapet har tapt saken som gikk i Hordaland tingrett. Administrerende direktør i Farmasiet, Elisabeth Haug, er misfornøyd med resultatet, og mener saken må løftes opp på neste nivå.

— Farmasiet har utfordret tolkningen av en gammel lov i en ny tid, men vant ikke frem. Hvis ikke loven er god nok, må loven endres, sier hun til NRK.

Legemiddelverket hadde et skuffende tilsyn av norske nettapotek i 2020 og 2021 hvor de konkluderte med at etterlevelsen av regelverket er lav hos nettapotekene. 

Pasienter får dyrere legemidler

Nettapoteket sier at leveringsmetodene som erstatter sending til postkasse koster mer, og at forbrukeren får regningen.

— Konsekvensen er et dårligere tilbud til forbrukerne og redusert konkurranse, sier Haug, som mener at dette særlig rammer distriktene på nrk.no.

Hun etterlyser fortgang i arbeidet med en ny apoteklov og vil be om et avklaringsmøte med myndighetene i nærmeste fremtid. Farmasiet vurderer også å anke dommen.

LES OGSÅ: Apotek-NOU: Apotekforeningen misfornøyd, LMI fornøyd, Farmasiet gledelig fornøyd

Farmasiet fikk uventet støtte fra dommerne 

TV2 omtaler også saken. De påpeker at selv om dommen fra Hordaland tingrett frifinner staten, gis det uttrykk for støtte til Farmasiets leveringsmetoder. 

«Retten vil bemerke at det er gode grunner for å vurdere å åpne opp for andre utleveringsmetoder, enn de som i dag er akseptert», står det i dommen ifølge tv2.no. 

Videre skriver de også at den teknologiske utviklingen gir muligheter som bør benyttes.