Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har lenge jobbet med antibiotikaresistens. Nå har de flere lovende funn og har slått seg sammen for å opprette et nytt selskap – Agribiotix. Selskapet skal gjøre om forskningsfunnene til nyttige produkter innen medisin og plantevern og ta dem ut på markedet.

— Det som er så spennende med Agribiotix, er at de bruker disse bakteriene til å løse mange forskjellige ting. Det er veldig spesielt – ofte er utfordringen for et oppstartselskap at det bare sitter med ett produkt i startfasen, sier administrerende direktør i ARD Innovation, Jorun Pedersen i en pressemelding fra NMBU og NIBIO. 

Sammen eier NMBU og NIBIO Ard Innovation, som skal hjelpe forskerne med å ta tak i forskningsresultater og utvikle funnene videre til kommersielle produkter.

LES OGSÅ: Grunnforskning i Ås kan gi oss viktige våpen mot antibiotikaresistens

Hudkrem og sprøytemidler

Den nye medisinen kan komme fra kilder som fermentert frukt og grønnsaker eller melkeprodukter som ost og yoghurt.
– Melkesyrebakteriene som er viktige for å fermentere ulike typer mat lager noe vi kaller antimikrobielle peptider, forklarer professor ved fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, NMBU, Dzung B. Diep.

Disse peptidene gjør at maten holder lenge uten at skadelige bakterier ødelegger den. 

— Bakteriene bruker peptider for å drepe hverandre, forklarer han som har forsket i mer enn 25 år på å forstå hvordan disse peptidene virker og kan brukes til nyttige formål.

— Den siste tiden har vi sett at peptidene også har god aktivitet mot bakterier som gir visse sykdommer, forteller Diep. Derfor vil Agribiotix utvikle peptidene til medisiner mot hudinfeksjoner. Brystbetennelse (mastitt) og blodinfeksjoner er andre sykdommer som peptidene kan hjelpe mot.

Agribiotix AS

•    Forskning ved NMBU og NIBIO har resultert i etableringen av bioteknologiselskapet Agribiotix AS.
•    Selskapet tar utgangspunkt i naturlig forekommende bakterier og antimikrobielle peptider og vil utvikle produkter for flere bruksområder.
•    For veterinærmedisin vil produktene først brukes for å bekjempe infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier hos hund og storfe. Produktene vil på sikt også utvikles for medisin for mennesker. Bruken av antimikrobielle peptider vil være en viktig del av dette arbeidet.
•    Det andre satsingsområdet er biologisk bekjempelse av sopp- og bakteriesykdom på planter ved bruk av bakterier og plantevaksiner. Her er det allerede lovende resultater for salat og potet. Målet er å redusere behovet for kjemiske sprøytemidler og øke produksjonskapasiteten. 
•    Idéhaverne bak selskapet er forsker Tage Thorstensen og seniorforsker Paal Krokene fra NIBIO og professor Dzung Diep fra NMBU, fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.
•    Forskningen som danner grunnlag for selskapet, er utført gjennom mange år og har fått støtte fra ulike finansieringskilder, som Grofondet, Landbruksdirektoratet og Norges forskningsråd.
•    De to siste årene har utviklingen av de antimikrobielle produktene vært finansiert gjennom kommersialiseringsmidler fra Norges Forskningsråd i samarbeid med NMBU og NIBIOs TTO-kontor, Ard Innovation. Selskapet har også fått inkubatorstatus i Aggrator, inkubatorselskapet på Campus Ås.
•    En viktig utløsende faktor for videre utvikling av selskapet er en privat donasjon av midler, som gjør det mulig å tilføre selskapet ytterligere kapital gjennom offentlige virkemidler. Den private donasjonen har vært avgjørende for å få kvalifiseringsstøtte fra Regionale forskningsfond Viken sammen med NIBIO til biologisk bekjemping av soppsykdom på planter.

Kilde: NMBU, NIBIO

NIBIO-forsker Tage Thorstensen er daglig leder for Agribiotix. Han har forsket på bakterier som kan holde planter friske.

— Vi fant noen bakterier som også produserte sterke stoffer som dreper sopp som fører til sykdom i plantene. Vi tenkte at her er det kanskje noe som kan brukes som en biologisk bekjempingsmetode for å erstatte kjemiske sprøytemidler, sier han.

Bakteriene og stoffene som Thorstensen snakker om, virker blant annet mot bløtråte og svartskurv på poteter og mot gråskimmel på salat.
— Naturen har en del naturlige metoder å bekjempe skadegjørere på. I det siste er det blitt mye større fokus på å isolere dem og bruke dem til å bekjempe sykdommer, sier han.

LES OGSÅ: Forskere i nord samles til krig mot antibiotikaresistens

Faglig kraft på Ås

Finn Arne Weltzien, som er prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU, synes det er flott at samarbeid mellom forskere ved NMBU og NIBIO bærer frukter.
—Det viser den faglige kraften vi har på campus Ås. Innovasjon og kommersialisering basert på tunge grunnforskningsmiljøer er noe vi satser på ved NMBU. Etableringen av dette selskapet viser hvor viktig det er med støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet, men også fra private samarbeidspartnere, sier han.