Kampen mot antibiotikaresistens intensiveres over hele verden. I Tromsø finner vi noen av dem som kjemper ved fronten. Nå har de samlet seg for å styrke innsatsen. I det nye senteret for nye antibakterielle strategier, CANS, samarbeider 130 forskere fra tre fakultet og seks institutt for å finne de beste nye løsningene i kampen mot bakteriene.

NFT besøkte UiT – Norges arktiske universitet og snakket med forskerne om muligheten for vaksine mot gule stafylokokker, om det som kanskje kan bli det første nye antibiotikumet på 30 år, hvilke løsninger som kan finnes i tarmen, hvordan GPS-koordinater kan brukes i kampen mot resistens, og hvordan forskerne bruker krystaller for å stoppe Pac-Man-enzymene som spiser antibiotika.

 

Arnfinn har kjempet mot resistensproblemet i over 20 år

Arnfinn Sundsfjord ble fascinert av bakterier og resistensproblematikken på 1990-tallet, byttet fagområde og viet karrieren til kampen mot bakteriene. Nå leder han arbeidet mot antibiotikaresistens i Tromsø.

 

Tarmen og Google Maps kan skjule løsningen på antibiotikaresistens

I kampen mot antibiotikaresistens studerer farmasøytene i Tromsø alt fra mikrobene i tarmen din til alle norske husstanders GPS-koordinater.

 

Første nye antibiotikum på 30 år kan komme fra nord

Ved kreativ bruk av høy kjemikompetanse har kjemikerne i Tromsø forbedret et molekyl funnet i det arktiske hav. Klarer farmasøytene å pakke det inn i en god formulering, kan det, for første gang på over 30 år, komme et nytt antibiotikum.

 

Kjemikerne prøver å stoppe kjeften på antibiotikadreperne

Å stoppe Pac-man-enzymene som klipper i stykker antibiotikaene, er ikke lett, men Hanna Kirsti Schrøder Leiros og forskningsgruppen LacZymes liker å gjøre ting vanskelig.

 

Bakterienes egne våpen kan brukes mot dem

Bakterienes mange smarte forsvarsvåpen kan være en del av løsningen på resistensproblemet.

 

Tromsø tar hånd om verstingbakteriene i Norge

Stor akademisk innsats rundt resistensproblematikken har gitt Tromsø to nasjonale funksjoner for antibiotikaresistens.