Nesten alle avgangsstudentene på bachelorutdanningen i farmasi ved OsloMet-Storbyuniversitetet uttrykker ønske om å fortsette på master. OsloMet har derfor startet søknadsprosessen for å etablere et masterstudium. 

 — Det startet med at vi sendte ut et spørreskjema til alle studentene som går siste året av bachelor-studiet i farmasi. Over 90 % av de som svarte på undersøkelsen sa at de ønsket å ta en master. Om OsloMet kunne tilbudt en masterutdanning ville 80 % av studentene hatt OsloMet som førstevalg. I tillegg vet vi vet at mange i arbeidslivet kunne tenke seg å ta en 2-årig master hos oss om det hadde vært en mulighet for det, sier studieleder for farmasi ved OsloMet, Anne Berit Walter, til Apotekforeningen.

Les også: Farmasi har mange jobber og mange studiesøkere, men få studieplasser

Behov for flere plasser

Walter understreker at det vil ta tid å etablere en masterutdanning i farmasi og at det er en kamp om økonomiske ressurser innen utdanningssektoren. 

Selv om det er flere studiesteder i Norge som tilbyr masterutdanning i farmasi, mener Walter det ikke er nok masterplasser i Norge. Hun har tiltro til at etterspørselen etter denne utdannelsen vil være stor fremover.

—  Det er vanskelig å spå om fremtiden, særlig i den situasjonen vi er nå. Norge har i alle år har hatt større etterspørsel etter farmasøyter enn det vi har utdannet, vi importerer derfor mange farmasøyter fra utlandet. Arenaen for farmasøyter i fremtiden vil både være relatert til apotek, men også i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og forvaltning for å nevne noe. I forbindelse med koronasituasjonen har det tydelig kommet frem hvor viktig legemiddelkompetanse og forsyning av legemidler er for Norge. Det er politiske diskusjoner om Norge i større grad bør produsere flere legemidler selv, her ser vi at farmasøytene vil ha en viktig rolle. Så jeg tror behovet vil være der i fremtiden også, sier hun til apotek.no.

Apotekforeningen heier

Apotekforeningen er positive til OsloMets ønske om påbygging til masterstudiet.

— Det har vært underskudd på farmasøyter i Norge så lenge jeg kan huske. Det er naturlig å øke utdanningskapasiteten på masternivå, så dette initiativet fra OsloMet får vår støtte. Vi ser gjerne at antall farmasøyter med mastergrad øker for å dekke behovet, sier Per Kristian Faksvåg, fagdirektør i Apotekforeningen.

Les også: Farmasistudentene mobiliserer under koronakrisen