Farmasøyt Quynh Le tar over ansvaret for å bygge opp og forvalte nasjonalt beredskapslager for legemidler. Le kommer fra stillingen som administrerende direktør i Eurofins Havlandet forskingslaboratorium i Florø.

— Eg har hatt gode og gjevande år i Havlandet, med mange flotte og dyktige folk rundt meg. Samtidig er eg glad og stolt over å få sjansen til å leie det viktige arbeidet med beredskapslager for legemiddel. Kjernen i det handlar om å skape tryggleik for at vi har medisin til folk som treng det sjølv om det oppstår situasjonar som stoppar den vanlege forsyninga, sier Le i en pressemelding fra Helse Vest.

Les også: Ansvaret for legemiddelberedskap er for uklart, mener koronakommisjonen

Starter i vinter

​Helse Vest og Sjukehusapoteka Vest har fått i oppdrag fra myndighetene å bygge og drive nasjonale beredskapslager for legemidler til sykehus, kommuner og apotek.

Arbeidet med å bygge opp lageret har vært organisert som et prosjekt siden oppstarten i 2020, men skal etter hvert over i permanent drift. Le blir leder for arbeidet videre og starter i stillingen senest 1. desember.

Solid bakgrunn

Lagrene består av nok utvalgte legemiddel til inntil seks måneder normalt forbruk i sykehus og kommunehelsetjenesten, og blir et vesentlig bidrag for å styrke den norske helseberedskapen og sikre tilgang til kritisk viktige legemiddel for sårbare pasientgrupper ved svikt i den normal leveringen.

— Vi er svært nøgde med at Quynh Le har takka ja til stillinga. Ho har ein solid og brei fagkompetanse og ein bakgrunn som leiar som gjer oss på at trygge på at arbeidet med beredskapslageret blir vidareført på ein god måte, seier fagdirektør i Sjukehusapoteka Vest, Christer Bakke Frantzen.

Le er farmasøyt og har erfaring fra forsking, undervisning, apotek og grossist. Med seg på laget i arbeidet med legemiddellageret får hun to andre nyansatte, en rådgiver og en controller. Alle tre stillingene ligger under fagavdelingen i Sjukehusapoteka Vest.

Les også: Havlandet gjør labanalyser av medisinfôr i havgapet