Apotek 1 opplyser at salget av ­Viagra økte med 642 prosent den første måneden etter at Viagra Reseptfri ble tilgjengelig. Etter ett år hadde salget økt med 1056 prosent. Samtidig gikk salget av Viagra på resept ned 32 prosent. I Vitusapotek ble salget for den minste pakningen tredoblet, mens den største pakningen har hatt rundt 40 prosent vekst.

Les også: Staute norske arbeids­peniser trenger ikke Viagra

— Hvordan synes dere det fungerer med reseptfri Viagra?

— Vi synes alt i alt at det fungerer bra, sier kommunikasjonssjef i Boots, Anne ­Margrethe Aldin Thune i en e-post.

— Salget av Viagra Reseptfri fungerer bra, og krav og sjekkliste er enkle å forholde seg til. Vi er positive til ordningen og opplever at det er få spørsmål fra kundene, informerer kommunikasjonsrådgiver i Apotek 1, Karina Søby Eidukaitis i en e-post.

— Salg av reseptfri Viagra fungerer stort sett etter intensjonene. Myndighetene ønsket denne legemiddelgruppen for å øke ­tilgjengeligheten og at kunder kan behandle seg selv. Enkelte av legemidlene vil allikevel kunne ha noen begrensninger for bruk.

Det som er viktig og en utfordring ved salg av Viagra med veiledning er at ­sjekklisten må gjennomgås mellom farmasøyt og kunde hver gang de kjøper legemidlet, selv om de har brukt det tidligere. Dette er det ikke alltid like stor forståelse for blant kundene, sier regionsjef Bente Tesaker i Vitusapotek.

Les også: Lite problemer, men RELIS er bekymret

— Kan du beskrive rutinene som gjøres i apotek når dere leverer ut Viagra?

— Vi følger det vi har blitt pålagt å gjøre: Gjennomgå sjekkliste og forklare hvorfor vi spør om punktene vi spør om. Sjekk­listen dreier seg i hovedsak om momenter som riktig legemiddelbruk, underliggende ­sykdommer og interaksjoner. Psykiske ­lidelser er ikke omtalt i sjekklisten og ­spørres derfor ikke om på samme måte. Alle skal imidlertid informere kunden om følgende: «For å få en medisinsk vurdering av hvorfor du opplever impotens bør du kontakte lege innen 6 måneder». Vi er også veldig tydelige på at man skal informere om at sildenafil kun vil kunne gi effekt ved impotens, og at hos menn som ikke er impotente, vil ikke produktet forbedre verken ereksjon, deres seksuelle prestasjon eller problem med for tidlig utløsning, sier Anne Margrethe Aldin Thune.

— Ved salg av Viagra Reseptfri følger vi instruks/veileder fra Legemiddelverket, sjekkliste, inkludert vår egen instruks. Skulle det dukke opp spørsmål eller liknende fra våre kunder, er vi forberedt på å svare på dette og vil råde våre kunder om å kontakte lege om det skulle være nødvendig, påpeker Søby Eidukaitis.

— Kunden blir alltid henvist til farmasøyt som gjennomgår sjekklisten. Listen ­gjennomgås uansett om kunden har brukt Viagra Reseptfri før eller ikke. Det opplyses om at det kan være behov for gjentatt bruk før effekt, og alle kunder anbefales å ta en sjekk hos sin lege innen seks måneder fra behandlingsstart for å utelukke eventuelle underliggende sykdommer eller andre forhold som kan behandles. Kunden bes også om å lese gjennom pakningsvedlegget. Slik retningslinjene for reseptfritt salg av Viagra er utarbeidet, skal ikke farmasøyten gjøre noen kliniske vurderinger av ­pasientens ­helsetilstand. Det viktige blir dermed å understreke viktigheten av en legesjekk, mener Tesaker.

Les også: Legemiddelverket mener reseptfri Viagra fungerer bra

— Har dere noen måte å fange opp om det er psykiske årsaker og ikke fysiske årsaker bak pasientens ereksjonsproblemer?

— I opplæringen av våre ansatte om ­impotens og sildenafil-behandling er vi ­tydelige på at psykologiske årsaker er en ganske vanlig årsak til impotens og at ­kunden må oppsøke lege innen seks ­måneder for å kartlegge hvorfor han ­opplever impotens ettersom det kan skyldes andre tilstander som bør behandles (for eksempel depresjon), skriver Aldin Thune i Boots.

— Per nå har vi ingen rutiner på å fange opp om det er psykiske årsaker bak ­kundens ereksjonsproblem, men vi bryr oss om alle kunder og prøver å sette oss inn i alle ­kunders behov. Igjen vil vi råde kunden om å kontakte lege om vi opplever at det er nødvendig, understreker Søby Eidukaitis i Apotek 1.

— Først og fremst er det dialog med ­kunden i apotek som gjør at vi kanskje kan fange opp problemstillinger som ikke er direkte spurt om i sjekklisten. Har vi mistanke om psykiske årsaker til erektil dysfunksjon, råder vi kunden til å bestille legekontroll. Den generelle anbefalingen er å ta kontakt med lege innen seks måneder fra førstegangsbruk. Farmasøyten er ikke behandler. Ved senere kjøp, spør vi som regel om han har husket å bestille legetime etter oppstart, ­opplyser Tesaker i Vitusapotek.

(Publisert i NFT nr. 6/2021 side 17)