Prosjektet Farmasøyt i akuttmottak styrt av Sykehusapoteket i Nord i samarbeid med UiT Norges arktiske Universitet, Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge startet forarbeidet i 2019, og i løpet av 2021 var det ­farmasøyter på plass i akuttmottakene i ­Harstad, Tromsø og Bodø. Mandag 31. januar er studieperioden slutt, og det er flere som bekymrer seg over hva som vil skje. 

«Faktisk er det slik at flere leger ikke tror oss når vi sier det er slutt etter januar. Det sier meg litt om at farmasøytene på kort tid har fått en viktig rolle i akuttmottakene. Men, noen må betale for det.» skriver farmasøyt ved Sykehusapotek nord HF og doktorgradsstipendiat ved UiT Norges arktiske universitet, Tine Johnsgård, i en kronikk publisert på forskersonen.no.

Les også: Sykehusapoteket Nord håper å vise at farmasøyter gjør akuttmottaket bedre

Hun forteller om flere tilfeller hvor farmasøytene på akuttmottaket har vært med på å avdekke at medisinbruk eller manglede medisinbruk var direkte årsak til pasientenes innleggelser. 

«Det tok ikke mange uker før akuttmottakene begynte å snakke om tiden før og etter farmasøytenes inntog. Ved at farmasøytene har bidratt med sin spesialkompetanse på medisiner, har sykepleiere og leger kunne bruke tiden sin på andre viktige oppgaver. Historier fortelles om pasienter som har med løse tabletter uten merking, der farmasøytene har funnet ut hvilke medisiner det er. Det har vært situasjoner hvor pasienter har kommet inn med medisinlisten til en annen pasient, som har blitt avdekket av farmasøytene. En pasients forverrede symptomer kunne forklares ved at pasienten hadde brukt en inhalator uten medisin – igjen noe farmasøyten avdekket.»

Les også: Levanger først med farmasøyt i ambulansetjenesten

Resultatene fra studien er ikke klare enda, og dermed er det vanskelig å få midler til å fortsette med farmasøyter i akuttmottaket selv om alle er enige om at legemiddelfeil er et stort problem og alle er sikre på at farmasøytenes tilstedeværelse er en fordel. 

"... samtlige leger vi har intervjuet som en del av studien [sier] at farmasøytene må fortsette, og helst i større stilling." skriver Johnsgård.

Les også: Flere sykhus ser fordel med farmasøyt i akuttmottaket