Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) var bekymret for at Sjukehusapoteka Vest (SAV) og styreleder Helge Torgersen tok for lett på avvikene som ble avdekket av Legemiddelverket under tilsyn og sendte bekymringsmelding til en rekke instanser, blant annet styrelederen selv. 

Torgersen var kjapp til å svare foreningen og slår i svarbrevet fast at verken han eller SAV på noen måte er ferdig med tilsynssaken

— Rapporten fra SLV er tatt på det største alvor, og ledere og medarbeidere på apoteket og i foretaksadministrasjonen og flere til nedlegger for øyeblikket et stort arbeid med å følge opp avvikene, noe jeg er svært takknemlig for. Oppfølging av tilsynssaker er en prioritert oppgave både for SAV og Helse Vest, skriver han.

LES OGSÅ: Farmaceutene frykter Sjukehusapoteka Vest tar for lett på avvikene

Skylder på dårlig kommunikasjon 

Det var en artikkel i Bergens Tidende hvor Torgersen sier seg ferdig med saken som vekket Farmaceutenes bekymring. Han mener selv han aldri har gitt uttrykk for å være ferdig med denne saken. 

— Overfor BT har jeg skriftlig gitt uttrykk for at jeg anser meg ferdig med et par andre helt konkrete saker, men har selvfølgelig ikke gitt uttrykk for at verken jeg eller SAV anser oss ferdige med oppfølging av tilsynssakene fra SLV. Misforståelsen om at jeg er ferdig med denne saken har nok dessverre oppstått i dialogen mellom kommunikasjon og BT, noe jeg bare må beklage. 

LES OGSÅ: Sykehusapotekeren varslet – overveldet av positiv respons

Følger arbeidet med avvikene tett

Torgersen skriver videre at styret vil følge arbeidet med lukking av avvikene tett. Han priser Farmaceutene for å be om oppklaring, men legger til at han hadde satt pris på om han hadde fått svare før de uttrykte sin bekymring i form av en pressemelding. 

LES OGSÅ: Legemiddelverket med kritikk av ledelsen i Sjukehusapoteka Vest

Helse Vest: Oppfølging av tilsyn er prioritert

Helse Vest var også rask med å svare på foreningens bekymringsmelding. 

— Innledningsvis ønsker vi å understreke at oppfølging av tilsynsrapporter er en prioritert oppgave i Helse Vest, og vi legger vekt på at virksomhetene i foretaksgruppen raskt følger opp eventuelle avvik og merknader mv. I tillegg legger vi vekt på at virksomhetene bruker tilsynsrapporter i styrings- og utviklingsarbeid og aktivt forbedringsarbeid, skriver administrerende direktør Inger Cathrine Bryne.

Hun forklarer at Helse Vest har klare rutiner for hvordan slike rapporter følges opp. Når det gjelder det konkrete tilsynet gjennomført av Legemiddelverket, understreker hun at det er SAV som har ansvaret, og hun legger til grunn at SAV følger det opp på en god måte og sørger for at alle avvik blir lukket. 

— Arbeidet med oppfølging av tilsynet vil også bli rapportert til Helse Vest. Vi viser til at Helse Vest har etablert en praksis der oversikt over pågående tilsynssaker i foretaksgruppen rapporteres til styret i hvert styremøte. Det aktuelle tilsynet fra SLV vil inngå i denne rapporteringen.

Farmaceutene sendte også bekymringmelding til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Statsforvalteren i Vestland og Legemiddelverket. Ifølge Bergens Tidende har ikke HOD saksbehandlet brevet ennå, men de forutsetter at virksomheten følger opp tilsynssaken. Fylkeslegen opplyser at de skal se på bekymringsmeldingen, men at det er Legemiddelverket som til nå har håndtert saken. Legemiddelverket bekrefter at de har mottatt et brevet og skal svare på det.