Farmasøyt og professor emeritus Svein Haavik var nominert til NOKUTs ærespris 2024. 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), som ble etablert i 2003, er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Ambisjonen er å sikre og bidra til å utvikle norsk utdanningskvalitet gjennom å være et fremtidsrettet og internasjonalt ledende kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

Prisen ble delt ut 8. februar og gikk dessverre ikke til farmasøyten, men til Knut Mørken, professor, visedekan for utdanning ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.

LES OGSÅ: Mange godord til bergensfarmasiens far

Grundig vurdering

Som en del av 20-årsjubileet, vil NOKUT dele ut en ærespris til en person som har gjort en ekstraordinær innsats for utdanningskvalitet i Norge.

— Flere av kandidatene er nominert av flere personer, og nå venter et grundig vurderingsarbeid, uttalte NOKUT-direktør Kristin Vinje på nokut.no da de nominerte ble offentliggjort i desember.

Hun forsikrer at juryen skal bruke tiden godt frem til NOKUT-konferansen «Kvalitet i klemme?» i februar, både ved å gjennomgå begrunnelsene i nominasjonene, men også å gjøre sine egne vurderinger.

LES OGSÅ: Det giftige kors til Loennechen og Haavik

Bergensfarmasien far nominert

Farmasøyt og professor emeritus Svein Haavik er blant de nominerte. Han er den viktigste pådriveren for og initiativtakeren til at farmasiutdanningen ved Universitetet i Bergen ble etablert i 2003, og var Senter for farmasis leder fra starten og helt frem til 2019.

Da Haavik ble takket av som senterleder, uttrykte påtroppende leder Reidun L. S. Kjome følgende:

— Det hadde ikke vært noe Senter for farmasi uten Svein. Alle er ekstremt takknemlig for den store jobben du har gjort for faget vårt.

De nominerte:

 • Bjørn Stensaker, professor, viserektor for utdanning ved Universitetet i Oslo (UiO)
 • Blanca Estela Braña de Hvidsten, universitetslektor, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Oslomet
 • Elin Børrud, professor, senterleder for SITRAP, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Erik Johansen, fagpolitisk ansvarlig, Studenttinget ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Jan I. Haaland, professor, Norges Handelshøyskole
 • Marianne Høva Rustberggard, studentombud, UiO
 • Nils Christian Tvedt Karlsen, lege og gründer av MedEasy
 • Petter Aasen, professor, avtroppende rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Gunn Enli, professor, prodekan for utdanning ved det humanistiske fakultet, UiO
 • Knut Mørken, professor, visedekan for utdanning ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
 • Sander Sværi, rektor, Oslo Nye Høyskole
 • Svein Haavik, professor emeritus, senterleder, Senter for farmasi, Universitetet i Bergen (UiB)
 • Vigdis Vandvik, professor, senterleder, Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM), UiB

(Publisert i NFT nr. 1/2024 side 15.)

Endret etter utdelingen 8. februar.