Da apotekloven ble innført for 20 år siden hadde farmasøyt og stortingsrepresentant for Høyre og medlem i helse- og omsorgskomiteen, Sveinung Stensland, rukket å jobbe noen år i apotek. Han mener det viktigste med apotekloven var at den dreide fokus fra legemiddelproduksjon og salg av produkter over til at farmasøytene kan bruke kunnskapen de har om produktets virkninger til beste for kundene.

— Den dreiningen: Det er fremtiden til apotekene, slo han fast under Apotekforeningens webinar om plassen til apotekene i helsetjenesten 20 år etter apotekloven trådte i kraft. 

— Da jeg begynte i apotek, så var det ikke lov å anbefale ting i tillegg. Jeg fikk ikke lov å snakke om produktene jeg leverte ut uten å bli bedt om det, påpekte han.

Les også: Upopulær reform ga 20 interessante apotekår

Apotekene skal ikke leve av vaksinering

Geir Jørgen Bekkevold (Krf) leder i helse- og omsorgskomiteen og Hege Haukeland Liadal (Ap), medlem av Stortingets helse- og omsorgskomiteen deltok også i webinaret. De to snakket varmt om apoteket som en tilgjengelig og viktig del av helsetjenesten og brukte naturlig nok vaksinasjon som eksempel på noe apotekene kan få mer ansvar for.

Farmasøyten Stensland sa seg enig, men understreket at det ikke er vaksinering apotekbransjen skal leve av. Apotekene må kunne tilby faglige tjenester som medisinstart og inhalasjonsveiledning, der farmasøytene får utnyttet fagkunnskapen sin. 

— Apotekene skal ikke bli fremtidig vaksinesentral. Det er en tilleggsgreie. Apotek skal være fremmeren av legemiddelkunnskap. Vi har snart bare Vinmonopolet og apotek igjen som skikkelige faghandel i Norge, sa han. 

Les også: Legene sier nei til apotekrekvirering av koronavaksine

Bransjen må ta ansvar for å unngå bøttekottapotek

For å utnytte dette potensialet for fagkunnskap, mener Stensland at både myndighetene og bransjen må kjenne sitt ansvar. 

— Det å bruke legemidler riktig, det er det aller viktigste apotekene skal jobbe med. Å sørge for at de faktisk får betalt for den type veiledning, det vil gi god samfunnsnytte, sa Stensland og viste til at omleggingen av avansen som ble gjort for et par år siden er riktig skritt i den retningen.

Stensland slo samtidig fast at «det beste som skjer i dette landet skjer uten at politiker er involvert» og mener det hviler et stort ansvar på bransjen. 

— Apotekene må fortsette å bevise at de fortsatt kan levere varene, sa han. 

I den sammenheng er han bekymret for at fagligheten blir utarmet av at apotekene blir mindre og mindre. 

— Det jeg frykter litt, det er den utviklingen i antall apotek: Det at apotekene er i ferd med å bli så små, at den ene farmasøyten som er igjen på jobb ikke har kapasitet til å ta unna løpende kundestrøm, sa han.

— Noen er på størrelse med et bøttekott. Det holder ikke. Der må bransjen ta ansvar. 

Les også: Apotekforeningen: – Det er en nedre grense for bemanning i apotek

Apotekenes plass: Aslak Bonde (fra høyre) ledet samtalen om apotekenes plass i helsetjenesten mellom Sveinung Stensland, Geir Jørgen Bekkevold, Hege Haukeland Liadal og Per T. Lund.