Etter initiativ fra Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har Sverige som første land i verden innført et frivillig system for miljøklassifisering av legemidler.

Vil eksportere systemet 
LIF jobber nå med å innføre dette systemet på nasjonalt nivå.

— Per i dag omfatter klassifiseringssystemet 50 prosent av de legemidlene som benyttes i Sverige, forteller Bo Gunnarsson, nasjonalt miljøansvarlig i Apoteket AB.

Han omfavner tiltaket.

— Vi håper også å kunne spre dette systemet internasjonalt, sier han til Farmatid.no.

Miljøinformasjonen finnes i legemiddeltekster på Fass.se og er lett tilgjengelig både for helsepersonell og allmennheten. Listen over klassifiserte legemidler øker stadig.

Ti år med miljøarbeid
Apoteket AB har jobbet systematisk med konkrete miljømål i over ti år.

— Akkurat nå har vi 16 nasjonale mål vi håper på å oppnå i løpet av én generasjon. Ett av målene, «Et giftfritt miljø», er koplet direkte til Apotekets legemiddelsortiment. Siden Apoteket har monopol på legemiddelsalg i Sverige, er det vi som sprer ca. 150 pakninger med biologisk aktive substanser i den svenske naturen og da har vi et spesielt ansvar for å tenke miljø også, sier Gunnarsson.

Mengden gamle og ubrukte legemidler Apoteket samler inn til destruksjon har økt hvert år og nådde en ny topp i 2007. Da ble over tusen tonn destruert.

— Bakgrunnen er blant annet at vi kjører ulike informasjonskampanjer til allmennheten om dette. I 2006 samarbeidet vi med Svensk Vatten og Läkemedelsindustrin om en slik kampanje, sier Gunnarsson.

— Vårt mål er at i 2010 skal 80 prosent av svenske legemiddelbrukere levere tilbake restene til Apoteket, opplyser han.

— Vi er nok generelt flinke til å sortere avfall i Sverige. Både myndigheter og private aktører har tilrettelagt godt for retur, både gjennom returanlegg og innhenting ved boligene. Dette har skapt en sterk bevissthet i folk, legger pressesjef Elisabet Linge Bergman i Apoteket AB, til.

Les også artiklene En potensiell miljøbombe og Vil miljøklassifisere medisin