Malarialegemiddelet hydroksyklorokin har gjennom den store globale WHO-studien Solidarity Trial blitt testet i nesten 30 land på over 4500 deltakere, blant annet i Norge. Resultatene er fremdeles ikke offentliggjort, men WHO har besluttet å avslutte den delen av studien. 

— Vi har nå gått igjennom våre data og har tatt en formell beslutning om å ta ut malariamedisinen hydroksyklorokinfra studien. De foreløpige resultatene vil bli offentliggjort i løpet av de nærmeste ukene. I tillegg viser resultater fra RECOVERY-studien, som er gjennomført i Storbritannia, også at hydroksyklorokin ikke har effekt som behandling for covid-19. Dette betyr at vi ikke lenger kommer til å tilby hydroksyklorokin som behandling til covid-19-pasienter innlagt i sykehus, verken i Norge eller i de andre landene som er med i denne studien sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, som leder studien i en pressemelding. 

Mandag trakk også USAs mat- og legemiddeltilsyn FDA godkjenningen av hydroksyklorokin mot covid-19.

Les også: Et siste håp for hydroksyklorokin

Resten av studien fortsetter 

En annen del av Solidarity-studien, som også foregår i Norge, er forsøk med remdesivir. Det vil bli prioritert framover å få mer data om effekt av remdesivir på overlevelse. Studien i Norge vil pågå som en del av det internasjonale samarbeidet, og nye pasienter, selv om det er få av dem, vil få tilbud om å bli med i studien. 

I tillegg ser WHO-studien på kombinasjonslegemiddelet Kaletra og interferon, men Norge har valgt ikke å delta i dette på grunn av for få pasienter. 

– Vi kommer til å gjøre en endring i den internasjonale innsatsen i løpet av de nærmeste dagene, til områder hvor vi ser at vi kan forbedre kunnskapsgrunnlaget. Til slutt ser jeg for meg at vi sitter igjen med en kombinasjon av legemidler som til sammen gir optimal behandling av covid-19, sier Røttingen. 

Les også: Remdesivir har vunnet tilbake noe tiltro som koronamedisin

Lovende resultater fra Storbritannia 

16. juni presenterte verdens største studie på legemidler for covid-19-behandling, RECOVERY-studien i Storbritannia funn som viser at det betennelsesdempende legemidlet dexametason reduserer dødeligheten for alvorlig koronasyke. 

Røttingen mener dette er en god nyhet som vil få følger for hva som blir vurdert som beste standardbehandling, altså den beste behandlingen gitt kunnskapen vi har for pasienter med covid-19.