De fleste tar på seg verv som tillitsvalgte fordi de vil jobbe for bedre betingelser for segNaya El Habbach. Foto: Privat selv og andre og fordi de synes det er interessant å involvere seg mer i egen arbeidsplass. Men det gir også mye erfaring som kan komme godt med i andre stillinger.

— Jeg har blitt mye flinkere til å kommunisere både muntlig og skriftlig. Det slet jeg med før jeg ble hovedtillitsvalgt. Bare det å svare på en e-post, det var litt ­vanskelig. Så på kommunikasjonsdelen har det hjulpet mye, sier Naya El Habbach, som var hovedtillitsvalgt (HTV) i Vitusapotek for Farmaceutene i to år og vara i to år før det.

LES OGSÅ: Det er dejlig å være tillitsvalgt i Danmark

Godt påfyll til cv-en

Nå er El Habbach Regulatory Manager i konsulentselskapet Link Medical og merker at hun har mye nytte av det hun lærte og gjorde som hovedtillitsvalgt, fra forhandlingsteknikk til å holde møter på Teams.

Hun tror også det hjalp henne i selve søkeprosessen selv om det ikke var noe arbeidsgiver spurte om direkte.

— Det som var fint med det, var at jeg fikk lagt en del kurs og sånn på cv-en min, så det bygget på kompe­tansen min, og de kunne se at jeg hadde lært om ­kommunikasjon, lært om ulike lover og regler. Jeg har en liste med kurs jeg har deltatt på: Det er en fin ting for en som ikke har så mye annen arbeidserfaring enn apotek. Så jeg tror det hjalp, mener hun.

Hun legger til at da hun søkte på en jobb hvor stillingen var i ledergruppen, viste de mer interesse for hennes arbeid som hovedtillitsvalgt og samarbeidet hun da hadde hatt med ledelsen i Vitus.

— De så det som noe veldig positivt.

Utrolig nyttig hvis du vil bli apoteker

Vi prater med El Habbach og apoteker ved Apotek 1 ­Bjørnen Sarpsborg, Grete Solberg, på Teams, og ­Solberg nikker enig. Hun har også vært hovedtillitsvalgt i to år, men har nå vært apoteker i tre år og anbefaler varmt alle som vil bli apoteker å ta på seg verv først.

Grete Solberg. Foto: Tore Rasmussen Steien

 

— Med tanke på stillingen som apoteker, så har det vært utrolig nyttig å ha vært hovedtillitsvalgt fordi man er mye mer trygg på hvilke krav som stilles til en apoteker. Alle spillereglene er ganske komplekse, så det er ikke så lett hvis du for eksempel kommer inn som apoteker, har minimumserfaring i arbeidslivet og mangler detaljert innsikt i alle bestemmelser i både tariffavtaler og arbeidsmiljøloven. Det er veldig trygt å ha satt seg inn i alt det her, og med tanke på personalsaker på jobb, så har det vært kjempefint å ha med seg den erfaringen, sier hun.

Hun forklarer at hun også har blitt mer bevisst på hvordan man kan og bør bruke de plasstillitsvalgte ute på apoteket for å jobbe med arbeidsmiljø, drift og planlegging.

— Ved å inkludere de tillitsvalgte står man sterkere, og sikrer god forankring, i daglig ledelse av apoteket, slår hun fast.

HTV-er blir lagt merke til

Solberg legger til at vervet ikke var eksplisitt tema da hun ble spurt om å bli apoteker, men hun tror det var en positiv faktor.

— Jeg tror jeg hadde blitt lagt merke til, og jeg var jo i mange møter med ledelsen som hovedtillitsvalgt, og de var trygge på at hvis det er noe personalsaker, så kan jeg håndtere en del av det uten så mye hjelp.

Hun opplyser at hun er på vei inn i en ny jobb i Helfo, og der tror hun tillitsvalgtarbeidet talte i hennes favør.

— Da tror jeg det var litt avgjørende at man var vant til å lese mye lovtekst og generelt lese og tolke dokumenter og være vant til å skrive mye, sier hun og legger til at det ble spurt om fagforeningsarbeidet under intervjuet.

Solberg understreker at hun på ingen måte mener ­farmasøyter skal ta på seg verv for å få en cv slik at de kan komme seg bort fra apotek.

— Man kan gjøre karriere i apoteket også, konstaterer hun.

— Ja, det høres litt ut som vi har vært hovedtillitsvalgt, og så har vi bare stukket av. Det er ikke sånn i det hele tatt. Jeg hadde ikke vært hovedtillitsvalgt i fire år hvis jeg ikke hadde syntes det var gøy, legger El Habbach til med et smil.

Kjempegøy

De to er enige om at det er mange grunner til å engasjere seg. Ikke minst de åpenbare.

— Jeg startet fordi jeg ville bidra til bedre arbeids­miljø og bedre arbeidsforhold i Vitus, og så ville jeg ha en bedre lønnsutvikling i apotekene. Så det var på en måte ­motivatorene til å bli med, fortsetter El Habbach.

— Men så var det også veldig lærerikt, mye kurs og opplæring. Og det har vært kjempegøy, sier hun og ramser opp flere gode grunner til å ta på seg verv: Du har en stemme inn og kan bidra til og være med på å styre utviklingen av arbeidsplassen din, og du får kontakter og nettverk alle steder farmasøyter jobber.

— Det er også et veldig fint verv for å variere ­hver­dagen, påpeker Solberg.

— Det er veldig variert hverdag i apotek, det er ikke det jeg mener, men hvis du vil gjøre noe annet, for det er egentlig noe helt annerledes, så er det et fint verv.

— Helt enig, samtykker El Habbach.

— Jeg hadde jo hjemmekontor en gang i uken, i tillegg til at jeg fikk frikjøp til alle kurs og møter med HR og så videre, og det er jo litt deilig å ikke bare være på apoteket hver dag. Du får en variasjon, fremhever hun.

Etter at hun har snakket litt med NFT om tillits­valgt­arbeidet, kjenner Solberg på at hun savner det litt og anbefaler varmt andre farmasøyter å engasjere seg i slikt arbeid.

— Du må bare gjøre det, sier jeg. Hopp i det!

Er en del av ledelsenAndré Engesland. Foto: Privat

Noen dager senere snakker vi med André Engesland som er faglig leder kliniske tjenester og farmasifaglig ­rådgivning ved Sykehusapotek Nord HF. Han var ­foretakstillitsvalgt (FTV) i nesten fem år, og har vært tillitsvalgt både som student, i forsvaret og inn i arbeidskarrieren.

— Jeg har alltid hatt et ønske om å bidra og lære litt om prosessene der jeg har vært, forklarer han.

Engesland ble FTV mens han var sykehusfarmasøyt og fikk en aha-opplevelse.

Erfaringen som tillitsvalgt er helt unik for å kunne lese og tolke organisasjonen på en god måte og bidra der det trengs mest.

André Engesland

— Jeg innså at tillitsvalgte faktisk er en del av ledelsen i en organisasjon, og kan derfor fungere som en buffer og en katalysator for å fremme gode løsninger som alle kan nyte godt av, sier han som hadde god nytte av erfaringene fra tillitsvalgtarbeidet da han gikk over i stillingen som faglig leder og del av fagstaben.

— Jeg hadde på det tidspunkt god oversikt over ­organisasjonen og folkene som jobbet her selv om vi er spredd utover mer enn ti lokasjoner, minnes han og er sikker på at overgangen til den nye jobben hadde vært tyngre hvis han ikke hadde vært FTV først.

— Erfaringen som tillitsvalgt er helt unik for å kunne lese og tolke organisasjonen på en god måte og bidra der det trengs mest.

Han forklarer at rollen som tillitsvalgt ga ham mange erfaringer i ulike prosjektgrupper, utvalg og verv som har vært nyttige. Som foretakstillitsvalgt fikk han innsyn i både formelle og uformelle lederlinjer.

— Dette gjør at en får observere hvordan ulike ledere møter utfordringer i arbeidslivet på godt og vondt, mener han.

Får mer igjen enn du gir

Tillitsvalgtarbeidet bidro kanskje ikke direkte til at ­Enges­land fikk stillingen han er i nå, men han tror det hadde betydning.

— Jeg ble veldig godt kjent og synlig i organisasjonen, så sånn sett var det nok en styrke. Jeg fikk vist at jeg var en person med en verktøykasse som kunne bidra på mange nivåer, ikke minst innen ansettelses­prosesser, fagutvikling, avtaler og samarbeid med andre foretak.

Å være fagleder og FTV samtidig synes han var ­fruktbart selv om han måtte være bevisst på hvilken hatt han til enhver tid hadde på seg. Han følte det ga ham muligheten til å være et bindeledd mellom ledelsen og ansatte, men etter to år følte han det var på tide å gi fra seg vervet. Han kan fremdeles savne å være tillitsvalgt og er tydelig på at han ikke ville vært erfaringen foruten.

— FTV kan være en krevende jobb, men i sum så får en absolutt mer igjen enn man gir, slår han fast.

Ingen ulempe i en rekrutteringsprosess

Sverre Slaastad, som er Country Manager Norge og ansvarlig for rekrutteringsdelen i rekrutterings- og ­konsulentselskapet Pharmarelations, støtter det de tre tidligere hovedtillitsvalgte sier.

— Det å være tillitsvalgt er et positivt initiativ, det viser at man har engasjement og ønsker å gjøre det beste for ansatte og kolleger. Balansegangen er å se dette opp mot firmas beste og økonomi. I de aller fleste ­tilfeller ­balanseres dette meget godt gjennom en ­konstruktiv ­dialog mellom tillitsvalgt og ledelsen. Viktig at det ­oppleves at man er på «samme lag», påpeker han.

— Så det å være tillitsvalgt trenger absolutt ikke være en ulempe i en rekrutteringsprosess. I rekrutterings­prosesser er det kvalifikasjoner, erfaring, resultater, ­personlighet og engasjement som er avgjørende faktorer.

(Publisert i NFT nr. 6/2022 side 37-38.)