De første adventsdagene i 2021 arrangerte ­Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) kurs for foreningens tillitsvalgte i ­akademia på staselige Villa Copenhagen i København. De 15 tillitsvalgte fra akademiske institusjoner over hele landet startet med en hyggelig bli kjent-middag på ankomstkvelden før de fortsatte med et tettpakket faglig program neste morgen.

Les også: Tillitsvalgte løper fra det ene lønnsoppgjøret til det andre

Spesialisert utdanning i Danmark

Dagen begynte med en metrotur til Københavns ­Universitet (KU) og School of Pharmaceutical ­Sciences hvor de norske farmasøytene ble mottatt og vist rundt av skolesjef Ulf Madsen som blant annet kunne fortelle at KU har en egen masterretning for studenter som ikke vil jobbe i apotek. Han påpekte dog at de aller fleste tar ­graden med apotekmulighet og at industrien setter pris på at farmasøytene har den ­retningen, så de kjenner primærsektoren.

Les mer om besøket på KU: Københavns Universitet tar ikke lenger inn norske reseptarer

God plass: Skolesjef Ulf Madsen viste stolt frem det store området farmasiutdanningen har å bre seg utover ved Københavns Universitet.

God plass: Skolesjef Ulf Madsen viste stolt frem det store området farmasiutdanningen har å bre seg utover ved Københavns Universitet.God plass: Skolesjef Ulf Madsen viste stolt frem det store området farmasiutdanningen har å bre seg utover ved Københavns Universitet.

Etter lunsj på hotellet var det tid for faglig ­oppdatering om kvalifikasjonsprinsippet for tilsetting i offentlig sektor av jurist i Farmaceutene, Mathias ­Calmeyer Østvold, og lønnsdannelse i akademia av Farmaceutenes forhandlingssjef, Jon Ole Bjørklund Whist.

Dagens program ble avsluttet av Milosz Rolinski fra Bayer som snakket om overgangen fra akademia til ­industrien.

Les hva Milosz Rolinski sa: Nærmere legemidlet i ­industrien enn i akademia

De tillitsvalgte kunne dermed benytte seg av­ ­hotellets fasiliteter eller nyte førjulsstemningen i København. Noen benyttet det oppvarmede ­bassenget til en utendørs ­svømmetur, mens mange benyttet muligheten til å besøke julemarkedet i Tivoli, kun meter fra hotellet.

Dagen ble avsluttet med en flott middag som startet med musserende drikke og østers til glede for noen og skrekkblandet fryd for andre, og fortsatte ­gjennom tre velsmakende retter med ­juletema før alle trakk opp i baren og vekk fra tidsskriftet og journalistens ­nysgjerrige blikk.

Les også: Koronakrisen viser viktigheten av fagforening

Spydspisser for farmasien

Farmaceutene arrangerer kurs for alle sine tillitsvalgte. Forhandlingssjef Bjørklund Whist, som var med på turen til Danmark, forklarer at Farmaceutene mener det er viktig å bruke ressurser på de tillitsvalgte i akademia.

— Forskere og undervisere er blant farmasiens ­spydspisser. De er viktig både for utviklingen av norsk farmasi, og de er ikke minst viktige når det gjelder å utdanne nye generasjoner faglig sterke og flinke farmasøyter, påpeker han.

Tillitsvalgtkurs for ansatte i akademia startet med tur til Reykjavik i 2018, og det var planlagt tur til Stockholm som ble avbrutt av koronapandemien. Fremover er målet å kunne tilby et liknende kurs hvert år.

Les også: Økt innsats og hardere arbeidsliv gir Farmaceutene medlemsøkning

Hvordan få ideen din gjennom dødens dal

Siste kursdag hadde interessante innspill fra Helene B. Dugstad i Inven2, som snakket om hvordan kommersialisere forskningsresultater – Inven2 er ­etablert for å hjelpe forskere gjennom dødens dal som ligger på veien mellom forskning og kommersialisering av et produkt, professor ved Universitetet i Bergen, Svein Haavik, som snakket om hvordan ­synliggjøre farmasøyters kompetanse og jobbe tverrfaglig, og leder i Farmaceutene, Urd ­Andestad, som ­oppsummerte og fortalte om NOU-­arbeidet hun er med på.

Les mer om dødens dal: Patenter kan gå tapt ved for tidlig publisering

Dagen ble dessverre litt amputert da Farmaceutenes søsterforening Pharmadanmark var rammet av korona og måtte avlyse. Alle var skuffet over å miste et interessant besøk, men så også gleden av noen ekstra timer til å nyte København eller benytte seg av det rause tilbudet i loungen på flyplassen før de satte snuten hjemover til første dag med nye smitteverntiltak og koronatesting på Gardermoen. 

Foto: Rønnaug Larsen

 

3 tillitsvalgte på kurs i Danmark

Kristian Svendsen, førsteamanuensis på Institutt for farmasi ved UiT Norges arktiske universitetKristian Svendsen, førsteamanuensis på Institutt for farmasi ved UiT Norges arktiske universitet

Hvordan er det å være tillitsvalgt? Hva gir det deg?
— Jeg tenker det er en viktig jobb, det å være tillitsvalgt, det å bidra til lønnsforhandlinger og kunne hjelpe de andre kollegene. Det er relativt greit og ikke altfor mye arbeid siden vi har et godt fungerende institutt og ikke noen store konflikter. Jeg føler at jeg vet mye mer om hvordan systemet fungerer og får med meg beslutninger og er informert på en annen måte enn hvis jeg var en vanlig ansatt. Jeg tror mange ville hatt nytte av bare det å faktisk skjønne hvordan ting fungerer, og hvem man skal prate med og sånn.

Hva synes du om kurset?
— Jeg synes det er veldig nyttig. Det er ­nyttig fordi det er interessante ting å høre om, og så er det nyttig å kunne snakke med andre i systemet, altså andre akademikere som er i ­liknende ­situasjoner, for ofte hvis man drar på mer generelle tillitsvalgtsamlinger, så er det ­veldig mange som er i helt andre sektorer enn det jeg er. Det er veldig fint å kunne forlate landet litt og få nye impulser. Å besøke Københavns Universitet, det er fint.

 

Aileen Cathrine Lien, universitetslektor på farmasiutdanningen ved Nord universitet i NamsosAileen Cathrine Lien, universitetslektor på farmasiutdanningen ved Nord universitet i Namsos

Hvordan er det å være tillitsvalgt? Hva gir det deg?
— Det er egentlig veldig ålreit, for du får jo ganske mye innblikk i det som skjer i den organisasjonen du jobber i. Man får for eksempel sakslister til ID/IDF-møter og kan komme med innspill og kommentarer til sakene som tas opp. Og så er det det med forhandlingene. Du får se litt hvordan det er på den andre siden, hva ledelsen tenker og hva de vektlegger, og du får være med og ha synspunkter på for eksempel lønnspolitikken. Når den blir utarbeidet, så får vi se på den og kommentere og komme med tilbakemeldinger. Så det er veldig interessant.

Hva synes du om kurset?
—  Det er hyggelig. Det er både sosialt og det er nettverksbygging. Du blir kjent med litt andre folk og hører hvordan de har det på de andre universitetene. Og vi får høre hva som rører seg rundt i staten og for så vidt få litt faglig oppfriskning på både det med kvalifikasjons­prinsippet og om hvordan man skal gå frem i lønnsforhandlinger. Og så er det ekstra stas at det er i København med sin flotte atmosfære i adventstiden.

 

Marthe Rambøl Bjørknes, universitetslektor på Farmasi ved Oslomet – storbyuniversitetetMarthe Rambøl Bjørknes, universitetslektor på Farmasi ved Oslomet – storbyuniversitetet

Hvordan er det å være tillitsvalgt? Hva gir det deg?
— Du lærer masse av det, og jeg synes det er veldig spennende. Jeg sitter i styret i Akademikerne på vegne av Farmaceutene sammen med tillitsvalgte fra de andre Akademiker-foreningene. Vi har medlems- og styremøter i forkant av IDF (Informasjon, drøfting og forhandling) hvor vi kan være med og påvirke. Leder og nestleder deltar så i IDF på vegne av oss. Jeg har lært mye nytt om hvordan forhandlinger fungerer, og mye om Oslomet generelt. Det er fint å få mulighet til å være med og påvirke så det kan gagne oss.

Hva synes du om kurset?
— Det er kjempegøy. Jeg synes det er fint å få nye kontakter og bli kjent med andre tillitsvalgte. Samtidig så lærer vi masse her på kurset av foredrag fra både jurist og forhandlingsleder. Og det var veldig ­spennende å lære om industrien og se at man kanskje kan prøve å påvirke litt via ­utdanningene på det også. Det er veldig morsomt å kunne dra andre steder, spesielt nå i ­koronatiden. Vi har jo ikke fått reist noe, og det er greit å kunne samles litt og ikke bare ha ­samlingene over Zoom eller Teams.

(Publisert i NFT nr. 1/2022 side 14-16)