På grunn av usikkerhet og kaos som fulgte med koronapandemien i starten av 2020, ble lønnsoppgjøret forskjøvet fra våren til høsten. Årets lønnsoppgjør startet som vanlig i vår, og det gjør at Norges Farmaceutiske Forenings hovedtillitsvalgte (HTV-ene) knapt var ferdig med én lønnsforhandling før de gikk inn i neste.

Noen hadde godt oppgjør i fjor, mens andre ikke er like fornøyd. Felles er at alle ønsker et strømlinjeformet lønnsoppgjør i år, men alle er like klare på at de forventer at ekstra innsats under korona blir anerkjent.

Les også: Lønnsoppgjøret under lupen

Føler seg avspist med frontfaget

HTV i Sykehusapotekene HF, Irvin Cehajik (bildet), er ikke hundre ­prosent fornøyd med fjorårets lønnsoppgjør. Han mener Sykehusapotekene i det store og hele har taklet ­korona­krisen godt, men det har vært et krevende år for de ansatte som har stilt opp på den store dugnaden, uten at de helt har fått kompensert nok for den ekstra belastningen.

— Man har stilt seg til disposisjon og føler man blir avspist med frontfaget som var lavt, sier Cehajik når vi snakker med ham tidlig i april.

Da har de tillitsvalgte knapt avsluttet lønnsoppgjøret for 2020 og startet arbeidet med lønnsoppgjøret for 2021, og han håper arbeidsgiverne tar inn over seg at fjorårets oppgjør ble amputert og ikke det hoved­oppgjøret det skulle vært. Årets oppgjør bør derfor i det minste blir et noe utvidet mellomoppgjør.

— Jeg mener vi må ha åpen mulighet til å snakke om avtalen og avtaleteksten i år.

Les også: Irvin Cehajik: Engasjert kliniker som mediterer med tungrock

Kamp for plass og satsing på farmasi viktigere enn kroneøkning

Cehajik er klar på at det å krangle for små bevegelser i lønn ikke alltid føles like givende, og at det er andre deler av HTV-­arbeidet som kan være viktigere.

— Jeg tror ikke de store pengene vinnes hvert år. Jeg tror mer langsiktig ­engasjement i betingelser og den ­lobbykampen for å få mer plass og oppgaver og satsing på farmasøytisk kompetanse, er der den største delen av kaken vår ligger.

Han mener det er viktig for de ansatte å være med på foretakets utvikling både med hensyn til at det skal bevares ­arbeids­plasser, men også fordi han genuint mener det må satses på farmasøytisk kompetanse i en organisasjon som Sykehusapotekene.

Samtidig erkjenner han at det lett blir et argument og hvilepute for arbeidsgiver som kan si at lønn ikke er en motivasjonsfaktor i deres organisasjon, men at det er viktigere med spennende oppgaver og så videre.

— Det er ikke helt bak mål, for det er ­ettertraktede arbeidsplasser, men for hvert år de sier det, så blir det mindre og mindre sant.

Vil myndiggjøre medlemmene

Cehajik har vært HTV i tre år og aksepterer at engasjementet for det kollektive arbeidslivet er på vikende front i gode og individualistiske tider. Det er vanskelig å mobilisere medlemmer for felles­skapet, men han mener uansett fagforeningene har en viktig rolle i å støtte medlemmene til å tørre å ta litt mer plass og ha tydelige krav.

— Jeg tenker at jeg gjerne vil myndiggjøre det enkelte medlem. Det har vært litt mitt ideologiske prosjekt i det, sier han. 

 

Rart, men positivt oppgjør i 2020

Koronaåret har vært rart og travelt for leder i hoved­tillitsvalgtgruppen i Boots, Anna Minge (bildet), men hun synes det er takknemlig arbeid og føler gruppen har hatt god dialog med arbeidsgiver.

— Lønnsoppgjøret ble veldig dratt ut på tiden, så det ble en litt sånn rar greie. Vi ventet og ventet, men når vi først var i gang, så syntes jeg det gikk greit, sier hun som har vært HTV siden 2014 og er ansatt som farmasøyt på Boots apotek Bekkestua.

Skryter av Boots

Minge har lyst til å skryte av Boots i forbindelse med lønnsoppgjøret og koronaåret generelt.

— De gikk over frontfaget, som vi ønsket, og som vi hadde bestemt oss for i HTV-gruppa at det måtte vi, når bransjen har gått bra, og de ansatte har stått på og stått i det.

Etter noen runder hvor de tillitsvalgte sa tydelig ifra om hva de og medlemmene forventet, endte lønnsoppgjøret på 2,3 prosent i Boots.

Hun påpeker også at Boots ikke umiddelbart permitterte noen, mens andre apotek gjorde det.

— Det er også noe vi synes de har håndtert på en ordentlig og real måte, sier hun samtidig som hun sier at heller ikke hennes arbeidsgivere har vært perfekt under koronakrisen.

— Det er klart vi har vært uenige om en del ting. Boots ønsket blant annet nå igjen en generelt kortere varslingsfrist for endring i arbeidstid, slik vi gikk med på for et år siden.

— Men da satte vi oss på bak­beina.

Les også: Apotek 1 permitterer flere farmasøyter

Travelt år

Når Minge snakker med NFT, er de siste detaljene så vidt på plass etter forrige lønnsoppgjør, og hun skal straks begynne arbeidet med årets lønnsoppgjør.

— Det blir litt spesielt å gå direkte fra ett oppgjør til neste. Det kjenner vi litt på, medgir hun og bærer nok et lite håp om at årets oppgjør blir minst mulig komplisert.

Året har i det hele tatt vært travelt for de tillitsvalgte.

— Det har vært veldig mye mer å gjøre, mange flere henvendelser og mye kontakt med HR, mange møter og diskusjoner, konstaterer hun.

Endring av arbeidstider har vært et stort tema med mange henvendelser og mye diskusjoner. Korona­relaterte permitteringer har også hele tiden vært en bekymring for mange og en skygge de hatt hengende over seg, men som de har klart å styre unna.

I tillegg til det konkrete HTV-arbeidet ­bruker hun mye tid på å planlegge og tenke på problemstillinger, og hun vet det har gått med mye tid ut over det de tillitsvalgte blir kompensert for i år.

— Vi får faste timer, men det skulle vært mer nå, men vi får vel håpe denne koronaen tar slutt en dag.

Savner fysiske møter

Mye av arbeidet har, som for alle andre, foregått digitalt. Hun synes det har fungert bra og at videosamtaler er fantastiske hjelpemidler, som hun tror det blir mer bruk av fremover, spesielt til korte møter, men Teams og de andre plattformene har sine begrensninger.

— Vi merker godt at noe mangler, når det blir så få fysiske møter. Vi savner veldig å møtes fysisk, både i HTV-gruppa, men også med arbeidsgiver, vedgår hun.

Ikke minst er det viktig å møte representantene for arbeidsgiver i mer uformelle ­prater rundt møtene for å bygge gode relasjoner til dem.

Verdifullt arbeid

Til tross for travle dager er ikke Minge i tvil om at det er verdt å gjøre den ekstra innsatsen.

— Jeg er opptatt av at ansatte har en god og forutsigbar arbeidshverdag. Jeg er også opptatt av at det sosiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen er godt. Det betyr så ufattelig mye å ha gode relasjoner med kollegaene i en travel hverdag, og jeg håper vi en dag kan skryte av at alle våre apotek har et godt psykososialt arbeidsmiljø. Jeg er sikker på at godt fornøyde ansatte har mer energi å legge i jobben enn det misfornøyde ansatte har. Det er ofte veldig lite som skal til for å oppnå dette, men utgangspunktet og minstemålet må alltid være at avtalen, som jo både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden har signert, overholdes, poengterer hun.

Hun kjenner virkelig at det er verdt det når hun får hyggelige meldinger og takk fra medlemmer.

— Det er veldig hyggelig. Da føler en at en faktisk har gjort en innsats for medlemmene, sier hun som føler at hun noen ganger vinner frem i diskusjonene og faktisk kan utgjøre en forskjell.

— Jeg er egentlig ikke så glad i å krangle, men jeg kan strekke meg til en god diskusjon eller to, ler hun.

 

Ordnede forhold på sykehuset

 

Hanne Stenberg-Nilsen (bildet) er hovedtillitsvalgt for en liten gruppe farmasøyter med varierte arbeidsoppgaver ansatt ved Oslo universitetssykehus HF, de fleste på RELIS Sør-Øst, hvor hun selv også jobber.

Som tillitsvalgt for en liten gruppe i en relativt ­ryddig organisasjon, er det først og fremst under ­lønnsoppgjøret hun gjør en innsats.

— Det er sjelden jeg blir tatt kontakt med for å bistå som tillitsvalgt. Jeg hadde trodd det ville bli litt under korona, men det har vært ganske stille, sier hun og håper at det betyr at medlemmene har hatt ordnede arbeidsforhold også i denne perioden.

Les også: To tiår som problemløser

Tidsmessig tull

Lønnsoppgjøret er derimot en hektisk tid, og det ble ikke bedre av at alt ble utsatt på grunn av korona­krisen i fjor.

— Tidsmessig så ble det bare tull. Vi avsluttet lønnsoppgjøret 2020 torsdag rett før påske, og så er vi ­innkalt til første møte for lønnsoppgjøret 2021 i midten av april, sier hun.

— På et tidspunkt gikk det nesten litt i surr om ­hvilken periode vi satt og forhandlet om, legger hun til og ler.

Når Stenberg-Nilsen snakker med NFT like etter påske, er det mekling mellom LO og NHO og usikkert hvordan ­prosessen med lønnsoppgjøret 2021 vil bli. Hun er spent på resultatet, men tilstår at hun ikke har bråhast med å komme i gang med neste lønnsoppgjør når hun ­akkurat er ferdig med forrige.

— De kan gjerne drøye det litt for min del.

Vil ikke være like snill i år

Under lønnsforhandlingene er hun med på å forhandle frem en pott som fordeles ut til lederne. De fordeler videre den potten mellom sine ansatte, og de enkelte medlemmene får anledning til å påvirke fordelingen av de individuelle tilleggene gjennom lønnssamtalene.

— Arbeidsgiver pleier å si at alle er så flinke, og at de gjerne vil gi oss mer, men at det er ikke mer i potten, smiler hun.

Både 2020 og 2021 blir litt rare år, men hun ­forventer mer velvilje fra arbeidsgiver i år enn i fjor.

— Siden det var et spesielt år i fjor, la vi ikke veldig mye innsats i å få spesielt mye ut av det.

Oppgjøret endte litt over frontfaget. Det er ganske vanlig på sykehuset, som er tydelig på at de ikke skal være lønnsledende, men hun merker seg at andre steder, blant annet i deler av industrien, var uttellingen ganske mye bedre.

— Så da har vi ikke så lyst til å være like snille i år, slår hun fast.

— Jeg håper de ser det samme som vi ser, at ikke alle var like tro mot frontfagmodellen som helse­vesenet var, og at det bør bli et bedre oppgjør i år. Det er vel helsevesenets tur til å få litt ekstra nå, føyer hun til.

Morsomt i forhandlingsboblen

Stenberg-Nilsen har vært engasjert i mange år, har sittet i forhandlingsutvalget en periode på starten av 2000-tallet og har nå vært HTV siden 2014.

— Det er en sånn oppgave som når du først har kommet inn, så er det ikke så lett å komme ut, sier hun som tilkjennegir at hun nå kunne tenkt seg å levere vervet videre, men i en liten gruppe er det ikke så lett å finne noen som ivrer etter å ta over.

Samtidig understreker hun at hun får mye igjen for arbeidet.

— Det er morsomt når en kommer inn i den ­forhandlingsboblen. Da blir man engasjert, og det gir noe å være med. Det å være tillitsvalgt gjør også at du får innblikk i en del ting på arbeidsplassen som du ikke ellers ville fått. Man får noe igjen for å være tillitsvalgt.

(Publisert i NFT nr. 4/2021 side 40-42)