Da revidert statsbudsjett ble lagt frem 11. mai, ble det kjent at Legemiddelverket skal endre navn til Direktoratet for medisinske produkter og at det skal ta over oppgaver fra FHI og Helsedirektoratet. Den nye etaten får helhetlig ansvar for metodevurderinger for medisinske produkter, og miljøet i Folkehelseinstituttet som driver med metodevurderinger innen dette området flyttes til det nye direktoratet. Anskaffelsesansvaret innen vaksinefeltet flyttes også fra Folkehelseinstituttet til etaten. I tillegg tar de over ansvaret for området «blod, celler og vev» fra Helsedirektoratet. Endringene skal gjelde fra 1. januar 2024

LES OGSÅ: Legemiddelverket jobbet på høygir gjennom pandemien

Vet lite om hva som skjer

Norges Farmaceutiske Forenings tillitsvalgte på Legemiddelverket vet foreløpig ikke så mye mer enn noen andre om hvordan dette skal foregå. 

— Vi fikk vite om dette den 11. mai. Og vi vet ikke noe særlig mer enn det overordnede vi fikk høre da, sier hovedtillitsvalgt Pernille Harg. 

Hun tror ikke det er så mange som har en helt konkret idé om hvordan den nye organiseringen blir eller hvordan prosessen frem mot den blir. Helse- og omsorgsdepartementet skal utarbeide en plan for hvordan folk skal fordeles. Så langt hun vet skal de jobbe med det lokalt på høsten. 

— Men helst litt tidlig på høsten da, ler hun, siden 

— Det går jo fort til det. 

FORELØPIG ROLIG: De tillitsvalgte fysisk på møtet Gunnar Fløan Rimul (fra venstre), Pernille Harg og Ingrid Albert, og  de digitale deltakerne Anne Cathrine Vestrheim (fra venstre med klokken), Thi Le og Lawin Askari tar i første omgang omorganiseringen med ro.

Lite opprør og halloi på Legemiddelverket

For de tillitsvalgte er det viktig å bidra til at mottaket av nye medarbeidere og oppgaver går best mulig. Siden det er lite som er klart, er det vanskelig for de tillitsvalgte å ta stilling til alt sammen ennå, men stemningen på Legemiddelverket er avslappet 

— Jeg tenker at stemningen litt generelt er ganske rolig, fordi vi ikke mister noen. Det var jo selvfølgelig også en fare for det, sier Harg. 

— Ja. Vi føler at vi består. Selv om navnet endres, så er det ikke sånn vi skal plutselig deles i mange deler og absorberes et annet sted, legger områdetillitsvalgt på helseøkonomi og analyse, Ingrid Albert, til

På FHI, som skal gi fra seg oppgaver og ansatte, derimot var det sterkere reaksjoner, og flere var ute med kritikk i media umiddelbart etter budsjettet ble presentert. 

— Der er det nok mye mer usikkerhet om hvem skal hvor. Den uroen har jo ikke vi fordi det ikke rørte så mye med organisasjonen. Så jeg føler ikke det er mye opprør og halloi her, men det er klart man er nysgjerrig på hva som kommer, sier Harg.

LES OGSÅ: Legemiddelverket truer med dagbøter på 10 000 kroner

Vanskelig å drive både tilsyn og innkjøp 

Umiddelbart er det én ting de stiller spørsmål ved. 

— Vaksineforsyning er for eksempel innkjøp, mens vi driver jo både med tilsyn og legemiddelovervåkning, altså bivirkninger, så det er en litt konfliktfylt rolle, og man må tenke litt på hvordan vi skal få det til å fungere, sier Harg.

I tillegg er det de litt mer praktiske spørsmål som hvor de nye skal sitte og hvor skal de inn på organisasjonen.

— Trenger vi nye stoler? Trenger vi nye bokser på kartet?

Kan påvirke stillinger og lønn

Som fagforeningsrepresentanter forventer de å bli mer involvert etter hvert. Foreløpig har de bare fått beskjed om de vil bli formelt involvert i forbindelse med at det blir en virksomhetsoverdragelse med folk som skal flyttes på, og det utløser omstillingsavtaler i staten.

— Som fagforening så er det jo også et spørsmål om hva det betyr for lønn. De som kommer, har kanskje andre stillingstitler og muligens et annet lønnsnivå, sier Harg. 

— Jeg håper de har kjempehøy lønn, så vi må følge etter, smiler Ingrid Albert.