Under koronakrisen har Tolletaten stoppet større volum av medisinske produkter på vei til norske forbrukere. Mange av disse er omtalt som koronamedisiner, men laboratorieanalyser av utvalgte preparater viser at medisinene ikke inneholder det de lover.

— Analyser av såkalte «koronamedisiner» Tolletaten har stoppet under pandemien bekrefter at mange nordmenn kjøper seg falsk trygghet. Flere av preparatene omtalt som koronamedisin inneholder narkotiske stoffer. Andre inneholder ikke virkestoffer i det hele tatt, skriver Tolletaten på sine nettsider.

— Tolletaten advarer sterkt mot å bestille legemidler på nett fra utlandet.  

Les også: CEPI: Enormt positive og oppmuntrende vaksinenyheter

Falsk trygghet

Tolletaten har undersøkt forsendelser av medisiner og urtepreparater stoppet av Tolletatens kontrollkontor på Alnabru i april. Av disse ble 13 ulike preparater, fordelt på antivirale legemidler, malariamedisin, tradisjonell kinesisk medisin og antibiotika, sendt til Tollaboratoriet for analyser.

— Analysene bekrefter våre mistanker. Mange er urolige over situasjonen og velger å bestille medikamenter som påstås å ha effekt mot koronaviruset, på nett. I beste fall kjøper de seg falsk trygghet. I verste fall kan de få i seg narkotika og andre virkestoffer med helseskadelig virkning. Det er høyst bekymringsverdig, og vi advarer folk på det sterkeste mot å bestille legemidler på nett fra utlandet. Det er både ulovlig, og utgjør en stor risiko for egen helse, sier tolldirektør Øystein Børmer på Tolletatens nettsider.

Les også: Destruksjon endelig en mulighet

Tradisjonell kinesisk narkotika

— De mest alvorlige funnene viser at noen produkter i kategorien tradisjonell kinesisk medisin inneholdt narkotiske stoffer. Enkelte funn tyder på at virkestoffene i preparatene kan ha dårlig kvalitet, og enkelte preparater inneholdt ingen av virkestoffene beskrevet på pakningen. Konklusjonen er at ingen kan være sikre på hva de får i seg når de bestiller legemidler fra utlandet på nett. Det kan være livsfarlig å selvmedisinere seg med legemidler som ikke er det de utgir seg for å være, advarer Arnvid Gunnar Lie, leder for Tollaboratoriet.

Tolletaten minner om at det ikke er tillatt for privatpersoner å importere legemidler per post fra utlandet. Hensikten med et strengt regelverk er nettopp å hindre feil bruk og beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler. Tolletaten destruerer alle forsendelser i denne kategorien.

Les også: Kinesisk tradisjonell medisin –– kinesisk farmasi