Apotekkjedene understreker at ­pasienter og kunder ikke skal møtes slik Tore Holte Follestad fra Sex og ­samfunn forteller om.

LES: Pasient med skjegg og skjede avvist på apoteket

— Det er trist at personen har opplevd å bli møtt på denne måten i et apotek. ­Apotekene skal hjelpe alle kunder, uansett hvilket kjønn, kultur eller region de måtte ha. Jeg ­beklager så mye opplevelsen denne kunden har hatt, sier fag- og kvalitets­direktør i Norsk ­Medisinaldepot (NMD), Hege ­Willoch (bildet), og legger til at NMD og Vitus­apotek jobber mye med å være et inkluderende ­selskap, som skal gjøre at «alle er velkomne til oss om det er ansatte eller kunder».

I Boots er reaksjonen den samme.

— Vi undres over at det kunne skje i en bransje og profesjon som har så mye fokus på at alle mennesker skal behandles med verdighet, respekt, diskresjon og empati. Vi forholder oss til alle typer mennesker, og er heller ikke ukjente med personer med ­livshistorier som den du beskriver, ­poengterer kommunikasjonssjef Anne ­Margrethe Aldin Thune (bildet).­

Varierende opplæring om seksualitet

— Hva slags rutiner har dere for slike tilfeller?

— Generelt vil farmasøyten stille spørsmål hvis det er tvil om legen har skrevet ut riktig behandling til riktig pasient. Dette er for å sikre riktig legemiddelbruk og forhindre feil, men vi har ikke registrert noen tilfeller der utfallet har vært som du beskriver, sier Aldin Thune.

— Hva slags kursing og opplæring har dere rundt spørsmål om seksualitet?

— Vi har ikke hatt noen egen opplæring rundt seksualitet så langt, men jobbet mye med at vi skal være åpne og inkluderende, forklarer Willoch fra NMD.

— Det finnes opplæring på de ulike områdene: fertilitet, prevensjon, tørre slimhinner, overgangsalder, potens et cetera, et cetera. For oss er også dette områder der vi ­fokuserer på behandling og lindring, og på riktig legemiddelbruk. I apotek ­snakkes det mye om intimområdet, og det er svært positivt at kundene har tillit nok til å kunne ta opp plager også på det området med oss. For oss er dette et område som skal tas på alvor og behandles med like stor respekt som andre basale områder i livet; søvn, ernæring og så videre. Vi har per i dag ikke egen opplæring som går direkte på kjønns­inkongruens, men det kan godt hende at det vil bli aktuelt, sier Aldin Thune.

Kurses av Esben Esther Pirelli Benestad

Pressesjef i Apotek 1, Silje Ensrud (bildet), opp­lyser at de har opplæring om trygg og ­sikker bruk av hormonell prevensjon, om ulike ­underlivsplager og infertilitet. I tillegg er foredraget Menns seksualitet, ereksjonssvikt og identitet av lege Esben Esther Pirelli Benestad en del av deres opplæringsportal.

Samtidig ønsker de alltid å ­forbedre seg.

— Vi skal se på behovet for å oppdatere instruksen for kundemøtet, blant annet med tanke på kjønnsidentitet. For oss er det ­viktig å bry seg om kundene og prøve å sette seg inn i alle kundens behov uavhengig av ­seksuell orientering, konstaterer hun. ­

Les også: Lite seksualitet på farmasiutdanningen 

(Publisert i NFT nr. 6/2021 side 20)