Persontilpasset medisin

  • Omtales også som presisjonsmedisin.
  • Betegnelse på et sett med diagnostiske ­metoder som i større grad enn tradisjonell medisin søker å finne behandling eller ­forebygging som er tilpasset den enkeltes egenskaper.
  • Genetiske analyser i stor skala ligger gjerne til grunn når man
  • s­nakker om persontilpasset medis­insk behandling.

Kilde: Store norske leksikon

Alle fra legemiddelindustrien og helsevesenet til politikere og pasi­enter, har store forhåpninger til hva persontilpasset medisin vil bety i kampen mot sykdom. Når person­tilpasset medisin omtales i media, kan det virke som en mirakelkur som kan redde enhver pasient fra en hvilken som helst ­sykdom, og de syke kommer håpefulle til legen.

Noen ganger kan persontilpasset medisin gi fantastiske resultater, og det har potensial for å revolusjonere helsevesenet og medisinfaget og nærmest utradere mange sykdommer og lidelser. Men det er mange utfordringer på veien. 

 

Jeg synes at nytten av persontilpasset kreft­medisin, sånn som det har blitt brukt frem til nå, er noe overdrevet i faglitteraturen og så smitter det kanskje over på den generelle helsepolitiske debatten.

sier kreftlege og forsker Anne Hansen Ree som mener at foreløpig er effekten ofte liten eller ikke-eksisterende.
Les det her: Persontilpasset medisin er ikke en mirakelkur (bare noen ganger)

 

 

Når er det det er uforsvarlig å faktisk ikke tilby ny medisinsk kunnskap og teknologi?

spør jurist Kjersti Anne Befring som viser i sin bok, Persontilpasset medisin, at lov­verket vårt ikke utvikler seg like fort som teknologien, og det kan gi uønskede konsekvenser både i laben og klinikken.
Les det her: Persontilpasset medisin trenger persontilpassede lover

 

 

De som kommer til å få mer makt, er de firmaene som sitter på algoritmene.

frykter medisinsk etiker Henrik Vogt som bekymrer seg over at persontilpasset medisin ikke er så presis som mange tror og håper, og ­ubetenksom bruk kan føre til stor overdiagnostikk. I en studie på friske 110-åringer fant forskerne ­biomarkører for seriøs hjertefeil i en av de friske gamlingene. Hvis de hadde blitt ­funnet ved fødsel, ville det gitt ham 110 år med diverse behandlinger, medisiner og bekymring.
Les det her: Medisinsk etiker frykter presisjonsmedisin vil sykeliggjøre alle

(Publisert i NFT nr. 5/2020 side 11.)