Til sammen har de to naboapotekene i gågata, Apotek 1 Sandnessjøen og Vitusapotek Idun Sandnessjøen, 19 kommisjonærer. De sender også medisinpakker med båt til folk som bor på plasser uten kommisjonær. Da må pasienten hente det selv på brygga når båten kommer (se egen sak fra Træna på side 34). Kunden må da betale kr 238,- for frakt og fakturagebyr for pakker sendt fra Vitusapotek Idun og kr 230,- i frakt for pakker sendt fra Apotek 1.

20 prosent av reseptene er forsendelser

Hos Vitusapotek Idun inne på Amfi-senteret i Sandnessjøen utgjør forsendelsesreseptene rundt 20 prosent av alle reseptene.

— I snitt sender vi hver uke medisinpakker til 106 kunder. De fleste blir distribuert gjennom våre åtte kommisjonærer. Da betaler kunden en snittpris for våre fraktutgifter til den aktuelle kommisjonæren, varierende fra kr 35,- og opp til kr 128,-. I tillegg betaler kunden det myndighetsregulerte kommisjonærhonoraret på kr 18,75, sier apotekmedarbeider ved Vitusapotek Idun Sandnessjøen, Synne Ebbesen Johnsen.

Hun poengterer at det er mye å passe på rundt forsendelser. En stor andel av forsendelsene går med båt, da seks av kommisjonærene er i små øysamfunn.

Bestyrer og farma­søyt ved Vitusapotek Idun Sandnessjøen, Tariq Zuboon. Foto: Synne Ebbesen Johnsen— At vi enkelte steder ikke har noen kommisjonær, skyldes enkelt og greit at det ikke har kommet noe ønske om det fra butikkenes side. Det kan ha flere årsaker, som for eksempel at de ikke mener det er lønnsomt. Noen ganger blir det også endringer ved eierskifte. Men vi er alltid åpne for dialog rundt dette, og vil gjerne at kundene våre skal ha gode løsninger for forsendelser, presiserer bestyrer og farmasøyt Tariq Zuboon.

Nettapotek dekker ikke behovet

På Apotek 1 rett over gågata i Sandnessjøen, er andelen forsendelsesresepter rundt 15 prosent av det totale antall resepter. I snitt pakkes det ukentlig 114 pakker som sendes ut til apotekets 11 kommisjonærer.

— Vår erfaring er at folk i området har stort behov for en slik tjeneste fra sitt lokale apotek. Mange har brent seg på lang leveringstid ved bestilling fra nettapotek, og har ikke vært forberedt på at det kan ta halvannen uke før de mottar forsendelsen. For mange hjelper det da lite at det er gratis frakt fra nettapoteket, mener farmasøyt ved Apotek 1 Sandnessjøen, Ingeborg Theimann Nersund.

Ved forsendelse fra Apotek 1 Sandnessjøen til en av kommisjonærene får kunden legemidlet samme dag eller dagen etterpå, og må betale kr 45,- i frakt i tillegg til kr 18,75 i kommisjonærhonorar. Forsendelsene går med lokale transportselskap både på vei og hav.

Krever tillit, smidighet og kreativitet

— Utfordringene rundt forsendelser er mange.
Innimellom er det nokså høyt trykk i bakresepturen hos oss. Hver eneste dag er det mange telefoner og tidsfrister relatert til forsendelser. Noen ganger gjør endringer i fergerutene at alt blir snudd på hodet. Kanskje stenger kommisjonæren før ferga legger til kai, og det ender med at kundene selv må møte opp på kaia og betale ekstra mye for forsendelsen. Legitimering ved utlevering er også et potensielt problemområde. Til syvende og sist er hele denne ordningen avhengig av tillit, smidighet og kreativitet hos alle aktørene, poengterer Theimann Nersund.

Også apoteker Bruno Rosa er opptatt av at folk bør ha en mulighet for å kunne hente reseptmedisiner lokalt, og har erfart at det kan være mange utfordringer og ganske komplekst å finne gode løsninger. Han forklarer situasjonen på Træna og andre plasser uten kommisjonær med flere forhold.Apoteker Bruno Rosa ved Apotek 1 Sandnessjøen. Foto: Apotek 1 Sandnessjøen

— Vi har tatt kontakt med potensielle kommisjonærer for å høre om de kan være interessert i en avtale, noe som ikke var ønskelig fra deres side på det tidspunktet vi tok det opp med dem. Det kan for eksempel skyldes manglende bemanning til å hente pakkene på båten. Tidligere hadde alle anløpssteder ekspedisjon på kaia, men på mange steder har nå fylkeskommunen fjernet denne tjenesten. Dermed stiller det større krav til kommisjonæren med tanke på at de selv må hente pakkene på kaia når båten kommer, sier Rosa.

(Publisert i NFT nr 7/2023 side 26-27.)