Alle de tre store kjedene sier de ønsker å involvere apotekerne og at de ønsker innspill. De gjennomfører det på forskjellige måter. Alle prøver å ha kontinuerlig kommunikasjon med apotekerne i kjeden og lav terskel for innspill. Apotek 1 og Vitusapotek har i tillegg etablert apotekergrupper som en kobling til ledelsen.

Les også: Apotekere blir syke av jobben

Vitusapotek

Frederikke Borgen Risan, NMD/Vitusapotek.  Foto: PrivatPressekontakt Frederikke Borgen Risan (bildet) i Norsk ­Medisinaldepot (NMD) / Vitusapotek forklarer at ­apotekerne hos dem er driftsansvarlige for sine respektive team og del av en nærliggende geografisk region. Samhandling med andre apotekere innen regionen og tett dialog med sin regionleder er ­hovedkanalen for informasjon, påvirkning, diskusjon og all annen samhandling. Det er der innflytelse utøves og beslutninger fattes.

I tillegg har Vitusapotek en gruppe bestående av apotekere.

— Denne gruppens formål er å være et råd­givende organ og sikre en god dialog mellom apotek og ­ledelsen i NMD/Vitusapotek rundt tema som er viktig for driften av Vitusapotek fremover. Gruppens ­hovedoppgave er å gi råd til ledelsen i NMD/­Vitusapotek i spørsmål ­vedrørende drift av Vitusapotek, og har et særlig ansvar for å bidra til at Vitusapoteks aktiviteter er i henhold til de myndighetskrav som er regulert i ­apotekernes driftskonsesjon. Denne gruppen er organisert administrativt, er kun et rådgivende organ og har ingen formell beslutningsrett, sier hun.

Apotek 1

Silje EnsrudPressesjef Silje Ensrud (bildet) i Apotek 1 opplyser at de nylig opprettet et eget apotekerråd som hadde sitt første møte sommeren 2021.

— Vi har opprettet et apotekerråd med formål om å skape nærhet mellom toppledelse og ledelse lokalt, og diskutere forslag og innspill til forbedringer. Rådet fungerer som en høringsinstans, med en møte­frekvens på tre møter i året. Apotekerrådet består av fem­ ­apotekere, en regionsjef, driftsdirektører og ­administrerende direktør. Det er både valgte medlemmer og etter søknadsprosess. Rådet kommer med synspunkter og innspill sett fra apotekhverdagen, og får innsikt i selskapets planer fremover. Saker som ­løftes frem kommer inn via medlemmene, og alle ansatte i selskapet kan melde inn saker til apotekerne i forkant, informerer hun.

Boots

Kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune (bildet) i Boots opplyser at de ikke har en Anne Margrethe Aldin Thuneformell gruppe for apotekere, men understreker at innspill, dialog og medbestemmelse fra apotek er sentralt for kjeden.

— Vi har dialog med apotek og regioner kontinuerlig, enten det er i form av møtevirksomhet, spørsmål til ulike avdelinger eller innspill og tilbakemeldinger. Det er jo dem vi som administrasjon jobber for, og det er viktig at vi evaluerer aktiviteten vår, slik at vi kan ­forbedre oss og utvikle oss i riktig retning. Vi har kanaler der apotekene kan spørre om ting eller få hjelp til ting direkte fra avdelingene på kjedekontoret, og de kan også henvende seg til regionsjefene i sitt område. Terskelen for å henvende seg er svært lav hos oss. Vi har mye dialog direkte med apotekene, og vi prøver også å være mye ute i apotekene for å få innspillene, og evaluere hvordan ting fungerer. Hos oss får alle apotekene besøk fra kjedekontoret flere ganger i året. Vi har mange arenaer der representanter for apotek er med. Det har vi alltid hatt. Forskjellen nå er vel heller at flere av arenaene er digitale, og at det gjør det lettere å samle folk på tvers av hele landet. Da er det lettere å samle flere oftere. Vi har møter med alle apotekere jevnlig, og vi har møter med andre ­apotekmedarbeidere med ulike ansvarsområder jevnlig. Mye er månedlig, noe har i perioder høyere frekvens etter behov.

Når vi jobber med større prosjekter som treffer ­apotek, har vi alltid med representanter for apotekene. De velges da i forhold til relevans og kompetanse/interesse for det området prosjektet dreier seg om. Vi mener det er svært viktig å ha med de som ­sitter tettest på apotekvirksomheten i all innovasjon og ­utvikling. Da får vi helt essensiell input som vi ikke får fra noe annet sted i organisasjonen. Noe annet enn å involvere apotekene ville være ganske utenkelig i vår kjede, påpeker hun.

(Publisert i NFT nr. 3/2022 side 21 )