Hovedbudskap

Vaksiner er regnet som et av de mest effektive folkehelsetiltakene. De ulike vaksinetypene som finnes på markedet i dag representerer vaksineutviklingens historie de siste 100 årene, fra vaksiner basert på levende hele virus til enkeltproteiner og mRNA.


Last ned hele artikkelen i PDF-format. (493KB)


Sammendrag

Vaksiner virker ved å stimulere immunsystemet slik at den som vaksineres, blir immun og beskyttet mot infeksjon uten å gjennomgå sykdom. Vaksiner har hatt en enorm påvirkning på den globale folkehelsen ved å redusere forekomsten av infeksjonssykdommer og forhindre sykdom og død.

Vaksinasjon som prinsipp har sin opprinnelse fra at man observerte at individer som overlevde infeksjonssykdommer, ikke ble syke på nytt. For å etterlikne den beskyttende effekten av en naturlig infeksjon, var løsningen å påføre individer smitte med svekkede eller inaktiverte sykdomsfremkallende agens. Vaksineutvikling basert på slik empiri, har vært en svært viktig strategi for utviklingen av mange effektive levende svekkede og inaktiverte vaksiner.

Genteknologiens innmarsj på 1980-tallet la grunnlaget for en mer rasjonell tilnærming til design av nye vaksinetyper basert på enkeltkomponenter (for eksempel proteiner, polysakkarider og toksiner) fra virus og bakterier. Den teknologiske revolusjonen innen vaksinefeltet fortsetter stadig, og de siste årene har vi vært vitne til historiske begivenheter der nye vaksinetyper, som mRNA- og virusvektorvaksiner, har kommet på markedet. Denne artikkelen gir en oversikt over hvilke typer vaksiner som finnes på markedet i dag, hvordan vaksiner virker og hva de inneholder, samt vaksineutviklingens historie. Artikkelen er basert på ikke-systematiske litteratursøk.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2022; 2: 14–20.
 


Review article, summary


Types of vaccines – from live virus to mRNA

Aim
Vaccines are considered one of the most effective public health measures ever introduced. This article provides an overview of the different types of vaccines available for human use today. The article also gives a brief introduction to the historical milestones in vaccine development and how vaccines work.

Method
This article covers vaccines licensed in Norway and is based on recent literature reviews and original articles identified by a non-systematic literature review.  

Results
Vaccines work by triggering immune responses that leads to protection of the body against infections caused by microorganisms. By reducing the incidence of infectious diseases, vaccines have had a tremendous effect in improving global public health.

Mimicking the protective effect of a natural infection by inoculating or injecting individuals with live attenuated or inactivated pathogenic agents, has for centuries been an important strategy in vaccine development. The advances in biotechnology and genetic engineering since 1980s has led to the development of many new vaccine types based on specific viral or bacterial components, like proteins, polysaccharides, virus-like particles, and mRNA. 

Conclusion
The field of vaccinology is constantly developing, leading to new types of vaccines entering the market. However, traditional types of vaccines like the live attenuated and inactivated vaccines are still of significant importance today. 


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2022; 2: 14–20.