Leder i Farmasiforbundet, Bodil Røkke, er enig med Apoteklovutvalget i at kvalitet og fag-
handel er gode prinsipper for fremtidens apotek, men hun kan ikke se hvordan det kan oppnås hvis de har tenkt å overse apotekteknikerne slik de har gjort i utredningen.

— Etter å ha lest rapporten er det vanskelig for oss å se at utvalget har samme virkelighetsforståelse som oss. Og det synes vi er ganske skremmende og etter vår oppfatning en åpenbar svakhet med hele utredningen. Det er ingen strategi, tanker eller noen form for ambisjoner om at apotekteknikernes kompetanse kan hjelpe til enda mer med oppgaveløsning i apoteket, sa hun under Apotekforeningens frokostmøte om den nye NOU-en Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig den 15. februar i Oslo.

LES OGSÅ: Farmasøyter er positive til endringer i apotekloven

Under møtet innledet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, og leder for Apoteklovutvalget Tore Bråthen presenterte rapporten før administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund, leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Urd Andestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Lilly Ann Elvestad, Røkke (alle utenom Røkke representert i utvalget), i tillegg til politikerne Tone Wilhelmsen Trøen (Høyre) og Truls Vasvik (Ap) fra Stortingets helse- og omsorgskomité slapp til med sine tanker om utredningen.

 
Det er ingen strategi, tanker eller noen form for ambisjoner om at apotekteknikernes kompetanse kan hjelpe til enda mer med oppgaveløsning i apoteket.

Bodil Røkke

 

Apotekteknikerne var utelatt fra NOU-arbeidet

Mens Farmaceutene hadde leder Urd Andestad som medlem i Apoteklovutvalget, måtte Farmasiforbundet sitte utenfor prosessen og vente spent på utredningen, og det mener Røkke vises i resultatet hvor «farmasøyt» er nevnt 419 ganger, mens «apotektekniker» er nevnt 22 ganger.

— Det skrives gjennomgående om farmasøytens kompetanse fra side én til hvor mange sider var det? Men ikke om apotekets kompetanse. Og dette kan faktisk ikke få lov til å gå, å få lov til å passere uten en veldig tydelig merknad fra oss, poengterte hun.

— Det er et hjertesukk.

LES OGSÅ: Ny NOU om apotek i korte trekk

Apotekteknikerne forsvinner

Med målene utvalget skisserer og med tanke på Helsepersonellkommisjonens klare anbefaling om
at det må bli en bedre oppgavedeling i alle deler av helsevesenet, rimer det ikke for Røkke at apotekteknikerne er forbigått i utvalgsarbeidet. Apotekteknikere er viktig i apoteket og vil bli en viktig brikke i å finne gode løsninger i fremtiden, men det vil ikke skje så lenge det er mangel på teknikere. Samtidig blir det vanskeligere og vanskeligere å rekruttere apotekteknikere.

— Vi har store utfordringer eller større utfordringer enn tidligere med å rekruttere apotekteknikere. Men først og fremst har vi store utfordringer med å beholde de dyktigste apotekteknikerne våre; de renner ut. Og dette vil jo på ingen måte bli noe bedre om man ikke klarer å være tydelige på hva man faktisk ønsker seg av denne her yrkesgruppen i fremtiden, slo hun fast.

 
Alle de små enhetene vi har i dag, mener jeg er faghandlenes død. Og ikke bare det. Det legger noe voldsomt press på oss som jobber der. Vi springer ræva av oss for å si det sånn som det er.

Bodil Røkke

Små enheter er faghandlenes død

Røkke var samtidig klar på at hun og Farmasiforbundet ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner videre i prosessen mot eventuelle lovendringer, og hun hadde noen punkter hun mener er nødvendig for å bevare apotek som en kompetent faghandel:

Det må være autorisert helsepersonell i pasientmøtet, apotekene må ha gode og sunne forutsetninger for drift, det må legges føringer for sunn konkurranse, og det må legges til rette for faglig robuste enheter.

— Alle de små enhetene vi har i dag, mener jeg er faghandlenes død. Og ikke bare det. Det legger noe voldsomt press på oss som jobber der. Vi springer ræva av oss for å si det sånn som det er.

Skryt fra politikerne

Helse- og omsorgskomiteens Tone Wilhelmsen Trøen og Truls Vasvik, som heller ikke var representert i utvalget, var mer forsiktige og positive i sine uttalelser om utredningen. Begge skrøt av arbeidet og la vekt på potensialet apoteket har for å være med på å løse helsevesenets utfordringer fremover. Men det er nok ikke alt utvalget har foreslått som de er helt enig i, og det vil nok komme andre innspill når de har satt seg mer inn i saken.

— Jeg vil ikke radbrekke eller kritisere, sa Wilhelmsen Trøen.

— Akkurat i dag, la hun til.

(Publisert i NFT nr. 3/2023 side 8.)