Leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Urd Andestad, har reist land og strand rundt for å høre hva foreningens medlemmer mener om Apoteklovutvalgets forslag til ny apoteklov som er presentert i NOU-en Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig. Hun har også holdt webinar for de hun ikke kunne møte fysisk, og det er sendt ut en questback som alle kan svare på og dele sine meninger om NOU-en. Alle disse møtene med medlemmer er med på å legge grunnlag for Farmaceutenes høringssvar som skal leveres innen 15. mai.

Andestad er takknemlig overfor alle som har delt sine tanker og håper flere vil svare på questbacken som ligger ute på farmaceutene.no frem til 19. april.

— Hvorfor ikke bruke 15 minutter av påskeferien på å mene noe om apotekloven og fremtiden til farmasøyter i Norge, spør hun med et smil.

Her kan du gå inn og si din mening om ny apoteklov.

LES OGSÅ: Mye engasjement rundt ny apoteklov

Positive til lovforslag

Andestad venter fremdeles på at flere skal svare på Questback og har ennå ikke gått grundig gjennom svarene. Hun kan dog opplyse at svarene på Questback og innspillene så langt tilsier at farmasøyter synes mange av forslagene til ny apoteklov er gode.

— De aller fleste er positive til forslagene som å avvikle krav til fysisk publikumslokale, innføre krav til etterutdanning for farmasøyter i apotek, økte kompetansekrav til apoteker og innføring av rapporteringskrav på kvalitetsindikatorer til myndighetene.

LES OGSÅ: Ny NOU om apotek i korte trekk

Ønsker fleksibilitet uten at det går utover faget

Farmasøyter er mangfoldige, og Andestad forklarer at farmasøytene er godt spredt mellom positiv, nøytral og negativ på et stort antall av punktene.

— De synes det er positivt at loven blir mer fleksibel og åpner for andre typer apotek som nettapotek, men de understreker tydelig at det ikke må gå på bekostning av fagligheten i apotek, sier hun.

LES OGSÅ: Apotek-NOU: Apotekforeningen misfornøyd, LMI fornøyd, Farmasiet gledelig fornøyd

Faghandel, ikke butikk

På noen få punkter er farmasøytene nesten unisont skeptiske.

— Mange mener at avansen og rutinene for reguleringen av avansen bør endres. Det er også mange bekymringer knyttet til utkontraktering, men først og fremst når det gjelder kjerneoppgavene, konstaterer Andestad.

Her kan du gå inn og si din mening om ny apoteklov.

(Publisert i NFT nr. 3/2023 side 9.)