— Vi er opptatt av at legemiddelbruken skal være trygg og sikker, men tilsynene våre viser flere avvik fra krav knyttet til forsendelse. Dette må aktørene rette opp, konstaterer legemiddelinspektør i Legemiddelverket, Astrid Holager Fidjeland.

Ved forsendelse av legemidler må apoteket påse at legemidlene er uskadet og at kvaliteten på legemidlene er ivaretatt. Apoteket skal også kunne dokumentere at rett person har mottatt legemidlene. Kravene er nærmere beskrevet i utleveringsforskriften.

 

Temperatur- og utleveringskontroll mest utfordrende

Krav til rett temperatur ved forsendelse kan være utfordrende i Norge, særlig om sommeren og vinteren.

— I tillegg kan det være lange avstander fra apoteket til mottaker, og det finnes ofte ikke transportruter beregnet for legemiddeltransport i mindre sentrale strøk.

Legemiddelverkets årsrapport for 2022 viser at det i fjor ble ført tilsyn med 15 apotek som sender legemidler. Av disse var seks av apotekene nettapotek. Det ble gitt avvik for manglende temperaturkontroll ved forsendelse av legemidler hos 11 av disse 15 apotekene.

— Mangelfull kontroll med temperatur under transport påpekes med andre ord forholdsvis hyppig ved tilsyn med apotek som sender legemidler, noe vi også har sett tidligere år. Det varierer fra tilsyn til tilsyn hvor alvorlig avvikene er, opplyser Holager Fidjeland.

I tillegg er det gitt avvik til noen apotek fordi de ikke dokumenterer at rett person har mottatt legemidlene som er sendt. I fjor ble dette avviket gitt til fem apotek.

— Regelverket stiller samme krav til nettapotek som til fysiske apotek som sender legemidler. Det er ingen tydelige ulikheter knyttet til disse avvikene mellom nettapotek og fysiske apotek.

 

Forsendelse er valgfritt for apoteket

Det generelle kravet ved forsendelse av legemidler fra apotek er at kvaliteten på legemidlene ikke skal forringes under forsendelsen.

— Apoteket har ansvar for kvaliteten på legemidlet under forsendelse og helt frem til kunden har hentet pakken på hentestedet. Det gjelder også om apoteket bruker eksterne firma som post, transportfirma, budtjeneste og så videre. Apoteket må forholde seg til oppbevaringsbetingelsene som gjelder for det enkelte legemidlet, og må velge en transportløsning som sikrer at legemidlene ikke utsettes for temperaturer de ikke tåler.

Holager Fidjeland presiserer at det er opp til det enkelte apotek å vurdere om legemidlet kan sendes på forsvarlig måte. Hvor utfordrende dette er avhenger blant annet av hvilket legemiddel som skal sendes, hvor pakken skal sendes geografisk, forsendelsestid, årstid, om apoteket allerede har etablert avtale med transportør og så videre.

— Apotekregelverket stiller ikke krav til at apotek må sende legemidler. Dersom et apotek vurderer at forsendelse av et bestemt legemiddel ikke kan sikre at legemidlets kvalitet er ivaretatt under forsendelsen, kan de velge å ikke sende. Dersom ikke apoteket ønsker å sende legemidlet, er de likevel pliktige til å skaffe det og tilby kunden å hente det i apoteket, understreker Holager Fidjeland.

(Publisert i NFT nr. 7/2023 side 39.)