Den europeiske farmasøytforeningen Employed community Pharmascists in Europe (EPhEU) har sendt ut en kort spørreundersøkelse om arbeidsforhold til ansatte i apotek i alle medlemslandene i Europa. 
— Undersøkelsen er begrunnet i ønsket om å vite litt mer om arbeidsforholdene i europeiske apotek, og om hvor fornøyde europeiske farmasøyter er med å jobbe i apotek, sier generalsekretær i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Greta Torbergsen. 
Farmaceutene er medlem i EPhEU, og Torbergsen sitter som styremedlem og kasserer.

Hun håper flest mulig ansatte i norske private apotek (ikke sykehusapotek) svarer på undersøkelsen for å hjelpe organisasjonen få en god oversikt over arbeidsforholdene.

Gå inn her og svar på spørsmålene for å hjelpe EPhEU få oversikt over arbeidsforhold i europeiske apotek

Forskjeller og likheter i europeiske apotek

Ifølge EPhEU utfører de undersøkelsen for å kunne identifisere forskjeller og likheter mellom apotekansatte over hele verden og forbedre sitt eget arbeid med arbeidsforhold.
— Din deltakelse er avgjørende for å få betydningsfulle resultater og forhåpentlig redusere ulikhet i den farmasøytiske arbeidsstyrken, skriver organisasjonen i invitasjonen til undersøkelsen. 

Undersøkelsen er anonym og frivillig, og alle svarene er konfidensielle. EPhEU gir ikke kompensasjon til deltakerne.
— Men dine svar og deltakelse vil hjelpe oss sammenlikne apotekansatte farmasøyter i Europa og bedre forstå forskjellene. Resultatene vil kunne betydelig påvirke lederskap, administrasjon og ansatte i apotek.

Spørreundersøkelsen er laget i samarbeid med Faculty of Pharmacy and Biochemistry, University of Zagreb, og Wydziat Medyczny, Collegium Medicum, Uniwesytet Kardynala Stefana Wyszynskiego, Warsaw.

Det er ikke bare arbeidsforholdene som er forskjellige i forskjellige land. Les om franske apotek her:
En formidabel endring av farmasiprofesjonen er i gang
Frankrike – et annerledes apotekland

Alle medlemmer får spørreundersøkelsen

Alle Farmaceutenes medlemmer som er ansatt i private apotek vil få tilsendt en forespørsel, men alle farmasøyter som er ansatt i private apotek kan også bidra. Alle som vil svare kan gå inn på denne lenken.