Det var en glad daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap, Hege Helm, som avsluttet Farmasidagene 2022 fredag ettermiddag den 11. november.

— Det er litt som jul og 17. mai og bursdag og alt sånn. Man gleder seg veldig i forkant, og så plutselig er det over, og da blir jeg så lei meg, bedyret hun.

SE OGSÅ: Glimt fra Farmasidagene 2021

Før hun rakk å takke alle som hadde hjulpet til med arrangementet, ble hun selv takket av styreleder Ken Tesaker som overrakte henne en stor blomsterbukett.

— En liten takk for en helt fantastisk innsats. Vi har faktisk bare én ansatt i det her selskapet, og det er Hege, sa han.

Etter to år med digitale farmasidager var Hege Helm glad for å endelig kunne treffe farmasøyter fra alle kriker og kroker i landet igjen, og ikke minst gjenoppta den tradisjonelle pølsefesten, som med tanke på oppmøtet var tydelig savnet.

— Det kom så mange at jeg måtte etterbestille pølser. Så det er kjempegøy, slo hun fast.

I etterkant av dagene opplyser hun at det var rundt 650 deltakere og 34 utstillere på årets farmasidager. Det gjør det ikke til et rekordår, men et solid normalår, og Helm er glad så mange var ivrig etter å delta og ikke hadde glemt arrangementet etter to pandemiår.

— Jeg er lykkelig! Dette gikk jo kjempebra!

LES OGSÅ: Det giftige kors gikk til ja-mannen Håvard Selby Ebbestad


 

Saleem Iqbal vant årets farmasi-Pecha Kucha 

Saleem Iqbal vant årets Pecha Kucha under Farmasidagene med sin studie av migrasjon av utenlandske farmasøyter til Norge

Saleem Iqbal vant årets Pecha Kucha under Farmasidagene med sin studie av migrasjon av utenlandske farmasøyter til Norge.

Data fra Helsedirektoratet viser at 1592 utenlandske farmasøyter fikk autorisasjon i Norge fra 2013 til 2021 sammenliknet med 1952 norske farmasøyter. Til sin masteroppgave ved UiT Norges arktiske universitet har Iqbal intervjuet 14 utenlandskfødte farmasøyter om bakgrunnen for at de har kommet til Norge. Han har sett på push- og pull-faktorer og organisert dem etter hovedtemaene sosiopolitiske og økonomiske faktorer, personlige faktorer, venner og familie, yrkesmessige faktorer, aktiv rekruttering, autorisasjonsprosess, sosiale medier og at Norge var godt kjent.

Han avsluttet foredraget med å stille spørsmål om hvem det er som tar ansvar for alle disse farmasøytene.

LES OGSÅ: Opioidnestor advarer  mot opioidhysteri


 

— Den fulle hjernen er et rart sted.

Alexander Sandtorv, førsteamanuensis i organisk kjemi ved UiO, har skrevet bok om fyll og bakrus og holdt avslutningsforedraget under Farmasidagene.

 

Alexander Sandtorv, førsteamanuensis i organisk kjemi ved UiO, har skrevet bok om fyll og bakrus og holdt avslutningsforedraget under Farmasidagene.


LES OGSÅ: Farmasøyter må ikke bli utkonkurrert av doktor Google

Sju farmasøytforskere deler 130 000 kroner

Sju forskere ble valgt ut blant 16 søkere til stipend fra Norsk Farmasøytisk Selskaps Stipendfond i år og deler potten på 130 000 kroner.

Ahmed Amer, stipendiat, Oslomet, fikk 20 000 kroner til prosjektet Nanoparticulate drug carriers for delivery of cutting-edge antimicrobials to biofilm.

Ana Cuk, stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO), fikk 15 000 kroner til prosjektet Utvikling av et in-situ geldannende system med potensial i behandling av kroniske smerter.

Mohsen Askar, stipendiat, Universitetet i Tromsø, fikk 20 000 kroner til prosjektet Predikering av somatiske sykehusinnleggelse hos voksne i Norge ved bruk av maskinlæring.

Rønnaug Larsen (bildet), stipendiat,Oslomet, fikk 20 000 kroner til prosjekt­-et The effect of a digital patient ­inter­-vention on self-reported adherence to medi­cations.Nastaran Moussavi, stipendiat, Farmasøytisk institutt, UiO, fikk 15 000 kroner til prosjektet Immunomodulating polyphenols from Sideritis scardica.

Ole Martin Drevland, stipendiat, Farmasøytisk institutt, UiO, fikk 20 000 kroner til prosjektet The pharmacokinetics of mycophenolic acid and its glucuronide metabolite in renal transplant recipients – optimization of drug therapy based on considerations of host-microbiome interplay.

Rønnaug Larsen (bildet), stipendiat, Oslomet, fikk 20 000 kroner til prosjektet The effect of a digital patient intervention on self-reported adherence to medications.

Tine Johnsgård, farmasøyt/stipendiat, Sykehusapotek Nord, fikk 20 000 kroner til prosjektet Implementing clinical pharmacists as a part of the emergency department interdisciplinary team.


 

— Vi fikk lov til å si at vi vaksinerer mot covid, men vi fikk ikke lov til å si hvilke vaksiner vi hadde på det enkelte apotek, og i perioder så var det sånn at man anbefalte egne vaksiner til enkelte deler av befolkningen. Og da er det vanskelig å gå ut og si at vi er en del av kommunens vaksinasjonsprogram, men du må Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen, ­snakket om det paradoksale i at myndighetene ønsker høyest mulig vaksinasjonsgrad, men legger ­begrensninger på apotekenes mulighet til å informere om vaksiner.kontakte oss så kan vi si om vi kan vaksinere akkurat deg. Dette forstår ikke Ola Nordmann. Vi sliter med å forstå det.

Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen, snakket om det paradoksale i at myndighetene ønsker høyest mulig vaksinasjonsgrad, men legger begrensninger på apotekenes mulighet til å informere om vaksiner.


 

Studie av rådgivning om reseptfrie legemidler fikk posterpris

Helene Gombos (bildet) og Tonje Krogstad fra Oslomet, Hege Sletvold fra Nord universitet og Karin Svensberg fra Uppsala universitet vant posterprisen under Farmasidagene med Helene Gombos (bildet) og Tonje Krogstad fra Oslomet, Hege Sletvold fra Nord universitet og Karin Svensberg fra Uppsala universitet vant poster­prisen under Farmasidagene med sin poster The pharmacy as a health care ­service – best practice for the OTC counselling.sin poster The pharmacy as a health care service – best practice for the OTC counselling. De senere årene har det kommet kritikk av norske apotek, både når det gjelder produktene som selges og veiledningen som gis, og forskerne mener det viser viktigheten av å belyse temaet i norske apotek. Studier i andre land viser at veiledning om reseptfrie legemidler i apotek er mangelfull, men tilsvarende studier er ikke gjort i Norge. Prosjektet ønsker å belyse kommunikasjonen mellom ansatt og kunde, og kvaliteten på̊ rådgivningen.


 

 

— Farmasitun: Det er bindeledd mellom det Jalil Djahromi, apoteker og leder, Sykehusapoteket Oslo. som er i dag, og det som skal være i fremtiden.

Jalil Djahromi, apoteker og leder, Sykehusapoteket Oslo.


 

— Hele apoteket kommer ut i havet.

Professor Magne ­Sydnes ved Universitetet i ­Stav­an­ger forsker på antimikro­bielle molekyler som ­brytes ned raskere i sollys og som dermed gir mindre sannsynlighet for utvikling av antibiotikaresistens


 

 

— Farmasøyter skal være overalt hvor det lages, distribueres og brukes legemidler.

Styreleder i Norsk Farmasøytisk Selskap,  Ken ­Tesaker, presenterte selskapets nye  strategi «Farma­søyter overalt» i starten av  Farmasi­­dag­ene og oppfordret alle til å hjelpe til å rekruttere ­ungdommer til faget.


 

 

— Langsiktig grunnforskning er helt vesentlig hvis man skal lage ny teknologi basert på biologiske prinsipper.

Professor i klinisk medisin ved Universitetet i Oslo (UiO), Jan Terje Andersen, har verdensledende, prisbelønnet forskning, tatt patent på ­teknologi basert på proteinet albumin og nærmer seg en kommersialisering med ­nyopprettet biotekselskap. Alt basert på forskning han har drevet med siden han var ­stipendiat for  20 år siden.

(Publisert i NFT nr. 9/2022, side 18-21.)