Farmasiet har nylig lansert en reklamefilm som viser en kunde på et fysisk apotek. Hun spør etter et intimprodukt, hvorpå den ansatte i apoteket roper ut hva kunden skal ha. Kunden blir åpenbart flau. Det vises deretter hvordan kunden bestiller produktet på nett.

Leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Urd Andestad, er provosert.

— Reklamen er ikke en humoristisk fremstilling eller et godlynt lite spark. Den fremstiller apotekansatte som ufyselige, uhøflige og ufølsomme mennesker. Oppførselen i reklamen er på ingen måte akseptabel i apotek eller noen annen helseinstitusjon og bryter med helsepersonelloven. Opplever du dette i apotek, bør det meldes til Statens legemiddelverk, sier hun i en felles pressemelding fra Farmaceutene og Farmasiforbundet.

Leder i Farmasiforbundet, Bodil Røkke, er like provosert.

— Ingen skal eller trenger å være flaue eller redd for å gå på apoteket. I apotek jobber det apotekteknikere og farmasøyter, begge gruppene er autorisert helsepersonell med taushetsplikt. De er der for å hjelpe deg med det du trenger, trygt og diskré. Det gjør vi for alle, enten du er kjendis, nabo eller ukjent. Og det gjør vi i alle apotek, enten apoteket er i byen, på bygda eller på nett, sier Røkke.

Du kan se hele reklamen her. 

Vil ikke være reklamepoliti

De to understeker at de ikke har for vane å legge seg opp i hvordan apotek reklamerer for seg selv, men mener altså det var nødvendig denne gangen. 

— Denne reklamen fremstiller apotekansatte så misvisende og tramper på vår yrkesstolthet at det måtte vi adressere, sier Røkke.

— Reklamen kunne lagd et poeng av utformingen eller størrelsen i et fysisk apotek, men velger istedenfor å lage en reklame med oppførsel som ikke hører hjemme i apotek og som ikke noe helsepersonell vil gjenkjenne seg i, avslutter Andestad.

Farmasiet har i sin andre reklamefilm fra samme kampanje gjort akkurat det Andestad etterlyser. Den kan du også se her.

LES OGSÅ: Apotek i 2040 – kva er det?

Uheldig av Farmasiet å fremheve seg selv på den måten

Apotekforeningen stiller seg på lag med de ansatte i apotekene og er tydelig på hva de synes om den måte å reklamere på. 

— Vi opplever at helsepersonellet i apotekene har betydelig høyere faglig standard og integritet enn slik det fremstilles i reklamefilmen. Jeg synes rett og slett dette er dårlig reklame for alle landets apotek, som daglig gir faglige råd i tråd med lover og regler, herunder krav til diskresjon. Det er sjelden heldig for en bransje når èn aktør forsøker å fremheve seg selv på bekostning av konkurrentene, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal. 

Kjedene mener apotekansatte er diskré og profesjonelle

Apotekkjedene er også tydelige på at de ikke setter pris på Farmasiets fremstilling av apotekansatte.

— Vi ser at Farmasiet forsøker å spille på humor i sin nye reklamefilm. Farmasøyter og Apotekteknikere er utdannet helsepersonell, med stor fagkunnskap, integritet og yrkesstolthet. Fremstillingen i filmen representerer ikke virkeligheten, og hadde vært brudd på helsepersonelloven. Det er synd at Farmasiet fremstiller en bransje de selv er en del av på denne måten, da det er viktig for folkehelsen at kundene har tiltro til at apotekene kan gi helsefaglig hjelp. Vi opplever at våre kunder setter stor pris på den fagkompetansen og personlige hjelpen man får av våre dyktige apotekansatte i våre apotek, sier kommunikasjonssjef i NMD, Camilla Tully.

 Hvordan de velger å markedsføre seg får stå for deres regning. Det viktigste for oss er at vi vet at diskresjon i kundemøtet tas på høyeste alvor av våre medarbeidere i apotek, og i tillegg har vi jo avgrensede rom hvor vi kan ha fortrolige samtaler eller gi helsehjelp på annen måte, sier pressesjef i Apotek 1, Silje Ensrud.  

— Om dette tenker vi at innholdet i filmen får stå for avsenders regning. Vi er svært stolte av våre kompetente og profesjonelle ansatte som veileder kundene våre på en utmerket og diskret måte hver eneste dag. Apotek bygger på kompetanse og farmasifaglige prinsipper, og det vil det gjøre uansett om kunden velger fysisk apotek eller nettapotek. Vi vet at mange kunder setter stor pris på at det finnes et lavterskel helsetilbud der man kan komme inn og snakke direkte med autorisert helsepersonell, uten timebestilling, og at apotekene bidrar til god egenbehandling og riktig legemiddelbruk gjennom millioner av slike samtaler hvert år. I tillegg leverer fysiske apotek en rekke helsetjenester, slik som vaksinasjon, noe som gjør bedre helse mer tilgjengelig for befolkningen. Det har stor verdi, ikke bare for den enkelte kunde, men for folkehelsen, sier Anne Margrethe Aldin Thunekommunikasjonssjef i Boots. 

Farmasiet mener det er humor og glimt i øyet

Farmasiet har gitt driftsdirektør Stig Henning Pedersen, som selv er farmasøyt, i oppdrag å svare på kritikken. 

— Reaksjonene på filmen blant våre farmasøyter og apotekteknikere, er positive - noe som er utrolig viktig for oss. At vi får reaksjoner når vi prøver å utfordre i en så etablert bransje som apotek er, er ikke så overraskende egentlig, og vi var forberedt på at det kunne komme. Farmasøyter er en yrkesgruppe med høy kompetanse og som gir viktige helseråd til befolkningen - både på nett og i fysisk apotek. Gjennom kundeundersøkelser vet vi at diskresjon er viktig for kunden og en av fordelene med nettapotek, men at mange opplever at man får råd man ikke trenger i fysiske apotek. Det ønsket vi å sette på spissen med denne filmen. Fra vår side er dette gjort med en god dose humor og glimt i øyet, og har ikke ment å tråkke noen på tærne.

— Dere sier dere forventet reaksjoner for å utfordre i en etablert bransje. Men reaksjonene kommer ikke først og fremst fra konkurrentene deres. Fremstillingen av fysiske apotek er det vel ingen som synes er problematisk. Reaksjonene kommer fra farmasøytene som dere direkte latterliggjør for å lage et poeng om fysiske apotek. Reklamen sier ingenting om fysiske apotek. Den bare antyder at de som jobber der er fæle folk. Hvorfor er det nødvendig å fremstille apotekansatte på den måten for å gjøre et poeng om apotek?

 — Poenget vi ønsker å løfte er at en av fire sier seg enig i at det kan være ubehagelig å handle intime varer på apotek, og nesten like mange sier at de får råd de ikke trenger når de handler der. Den situasjonen har vi satt på spissen. Farmasøyter er en yrkesgruppe med høy kompetanse som gir viktige helseråd til befolkningen - både på nett og i fysisk apotek, men at det kan oppstå kleine situasjoner var det vi ønsket å belyse, sier CMO og pressekontakt Hanne Kjærnes.