Lønnsoppgjørene er i full gang, og de tillitsvalgte forhandler promilleendringer med ledelsen i apotekkjedene. Vi har sjekket lønnsforskjellen mellom gjennomsnittsfarmasøyten (tall fra Norges Farmaceutiske Forenings lønnsstatistikk) og de administrerende direktørene i kjedene (tall fra proff.no). 

Les også: De tillitsvalgte er klare for lønnsoppgjøret

Fra leder til gjennomsnitt

Gjennomsnittslønnen for en provisorfarmasøyt er 620 952 kroner, og for en reseptarfarmasøyt 545 926 kroner.

Administrerende direktør i Norsk medisinaldepot (Vitusapotek) er Ros-Marie Soo Yeun Grusén. 

Ifølge proff.no har ikke NMD registrert lederlønn (lønn og bonus) siden 2018, men da var den på 10 724 000. I 2021 er det kun registrert andre godtgjørelser på 252 000. 

Administrerende direktør i Alliance Healthcare Norge apotekdrift as (Boots apotek) er Anders Per Erik Larsson. 

Boots har rapportert inn lederlønn (lønn og bonus) på 2 321 000 kroner i lønn i 2020. I tillegg til 1 059 000 kroner i annen godtgjørelse.

Administrerende direktør i Apotek 1 gruppen er Øyvind Andreas Winther.

Apotek 1 har rapportert inn lederlønn (lønn og bonus) på 7 606 000 i 2021. Han fikk ingen annen godtgjørelse i 2021, men fikk 331 000 kroner i 2020.

Berømmer måtehold

I Apotek 1 har lønnen for leder gått ned de siste årene, mens i Boots har den stått relativt stille.

Leder i Farmacetuene, Urd Andestad, synes forskjellen mellom gjennomsnittslønnen til foreningens medlemmer og lederne er stor nok, men erkjenner at apotek og grossister er viktige aktører i legemiddelforsyningen. 

— Man kan alltid diskutere størrelsen, men at man som ansvarlig for en kjede med flere hundre apotek og grossistledd skal ha ordentlig betalt er en selvfølge, sier hun. 

— Med tallene du presenterer på lønnsøkningen for direktørene i Boots og Apotek 1 de siste årene, vil jeg berømme dem for at de er har vært svært måteholdne på lønn og bonus til seg selv, legger hun til. 

Fortjener mer av overskuddet

Lønnsoppgjøret og muligheten for å utjevne forskjellen litt nærmer seg. Forhandlingssjef i Farmaceutene, Mathias Calmeyer Østvold, påpeker at det er viktigere å se på apotekkjedenes store overskudd. 

— Vi ser på tallene fra kjedene at de går med store overskudd og Apotekforeningens statistikk at salget øker. Da er det bare riktig at farmasøytene i apotek får ta del i overskuddet de selv er med på å lage, sier han. 

Les også: Avtale mellom Unio og Akademikerne bra for Farmaceutene