I midten av mars samlet tillitsvalgte i Norges Farma­ceutiske Forening (Farmaceutene) fra alle områder og deler av landet seg på årets tariffkonferanse for å forberede seg til lønnsoppgjøret 2022.

Seniorrådgiver på lønn og tariff i Akademikerne, Atle ­Gullestad, besøkte konferansen for å snakke om ­økonomien og prognoser for årets lønnsoppgjør. Han tilsto at han ikke hadde så mange gode gjetninger om årets oppgjør.

— Jeg kan ikke huske at det har vært så mange ­x-faktorer, sa han.

De to lønnsoppgjørene under koronapandemien har vært befengt av stor usikkerhet, men det var på en måte en stabil situasjon. Nå så de fleste for seg et normalt lønnsoppgjør som skulle rette opp etter to uvanlige år, men så kom krigsutbruddet i Ukraina som ikke gjorde det lettere å spå om årets lønnsoppgjør.

— Men det er et par måneder til vi skal inn i ­oppgjøret, og det kan bli bedre, men det kan også bli verre. Det eneste jeg kan si er at det blir et tariff­oppgjør. Resultatet, det blir spennende.

Les også: Det er dejlig å være tillitsvalgt i Danmark

Frontfaget

Lønnsoppgjøret startet et par dager før, 9. mars, ved at Fellesforbundet og Norsk Industri satte seg ned i forhandlinger for frontfaget som danner ramme for de fleste andre sektorer. Årets oppgjør er forbundsvist. Det betyr at LO-forbundene og arbeidsgiver­foreningene selv forhandler om hver enkelt tariffavtale.

I første omgang venter Gullestad spent på resultatet for frontfaget som han antar ikke blir avgjort under vanlige forhandlinger og dermed ikke klart før ­meklingsfristen 1. april.

— En skal ikke være stor spåmann for å se for seg at de kommer til å bryte i løpet at noen dager.

Spådommen hans gikk i oppfyllelse, og Felles­forbundet brøt forhandlingene 17. mars. Anslagene om prisvekst fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) har også vært ­usikre under pandemien og blir minst like usikre i år. TBU antok i februar at ­konsumprisveksten ville bli på 2,6 prosent. Det ­anslaget døde med krigsutbruddet, og mens ­Gullestad snakket til Farmaceutene jobbet TBU med nye ­utregninger. Kort tid etterpå presenterte de det nye anslaget på 3,3 prosent.

Vil bli mye vekt på lønn i år

Gullestad minnet om at årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør og at det gir muligheter utover å diskutere lønn, men på grunn av at lønnstakerne har kommet ut under prisøkningen i to år, ser han for seg at lønn blir ­avgjørende i år.

I frontfagsforhandlingene har det heller ikke kommet mange krav til endringer i tariffavtalen utover bedre tilbud om etter- og videreutdanning og tilpasset arbeidstøy for kvinner og menn og generell styrking av likestilling.

— Jeg tror dette blir økonomi og ikke så veldig mye på de andre områdene i år, sa han.

De tillitsvalgte er kampklare

Naya El Habbach fra Vitusapotek Sandaker i Oslo og Sophie Elisabeth Bjerke fra Sykehusapoteket ­Drammen var blant de tillitsvalgte på konferansen. Begge er spent på årets lønnsoppgjør og klar på at de forventer et godt resultat.

— Jeg tenker apotekene har gjort det bra økonomisk de siste to årene under dårlige forutsetninger som ­pandemien har skapt. Apotekene blir oppsøkt mer, og vi har blitt mer synlig i samfunnet. Farmasøytene har gjort en stor innsats under pandemien med nye tilpasninger og vaksinering. Derfor forventer jeg et godt lønnsoppgjør i år, konstanterer El Habbach.

Samtidig vet hun at med krigen i Ukraina, så er det en viss usikkerhet rundt verdensøkonomien, og det kan forårsake at årets lønnsforhandlinger blir vanskelige.

— Det er viktig for oss å sikre arbeidsplasser også, ikke sant, sier hun.

— Men jeg håper og tror at vi får en reell vekst i år, slår hun fast.

Hun synes det er ekstra spennende å gå inn i lønnsoppgjøret når man også skal forhandle om tariffavtalens tekst og ikke bare lønn.

— Vi skal også forhandle teksten, og det synes jeg er mye mer utfordrende fordi det er mye detaljer å sette seg inn i, vedgår hun.

— Så jeg er spent, men det er veldig gøy.

Bjerke samstemmer.

— Det er viktig å sikre medlemmene en reallønnsvekst og konkurransedyktige betingelser.

Hun påpeker at sykehusapotekene har et viktig samfunnsoppdrag i å tilby spesialisthelsetjenesten og sykehusene farmasøytiske tjenester og farmasøytisk spesialkompetanse. Sykehusfarmasøytene arbeider spesialisert innenfor ulike områder, og det kan ta opptil flere år med intern opplæring og erfaring å bli en dyktig sykehusfarmasøyt.

— Man må sikre viktig nøkkelkompetanse som er bygget over år i sykehusapotekene, og dette er en ­forutsetning for å oppnå en god utvikling de neste årene. Det kreves mer enn fagspesifikke oppgaver og økt ansvar alene for å være en attraktiv arbeidsplass. Medlemmene forventer at deres arbeid og kompetanse verdsettes med konkurransedyktige betingelser og ­selvfølgelig må dette også ivaretas ved årets lønnsoppgjør, poengterer Bjerke.

Hun har vært plasstillitsvalgt siden 2020 og ser frem til å begynne arbeidet med sitt andre lønnsoppgjør.

— Jeg synes dette arbeidet er veldig spennende og lærerikt.

Les også: Farmaceutene forventer lønnsøkning i år

(Publisert i NFT nr. 3/2022 side 52-53.)